Rajanish Jethva

Rajanish Jethva

khudi ko kar buland itna ke har takdeer se pehle khuda bande se khud pooche bata teri raza kya hai....