Nayaab Shaikh

Nayaab Shaikh

Animal lover...makeup and fashion freak.... hairstylist... makeup artist...♡♡