White Monkey-White | The Chaai | Pune

White Monkey-White | The Chaai | Pune

Strawberry Ice Tea | The Chaai | Pune

Strawberry Ice Tea | The Chaai | Pune

Protein Shake | The Chaai | Pune

Protein Shake | The Chaai | Pune

Peach Ice Tea | The Chaai | Pune

Peach Ice Tea | The Chaai | Pune

Nilgiri Green Tea | The Chaai | Pune

Nilgiri Green Tea | The Chaai | Pune

Lemon Ice Tea | The Chaai | Pune

Lemon Ice Tea | The Chaai | Pune

Hawaiian Paradise - Fruit Tisanes | The Chaai | Pune

Hawaiian Paradise - Fruit Tisanes | The Chaai | Pune

Grilled Chicken Skewers | The Chaai | Pune

Grilled Chicken Skewers | The Chaai | Pune

Cappuccino | The Chaai | Pune

Cappuccino | The Chaai | Pune

Cool Blue | The Chaai | Pune

Cool Blue | The Chaai | Pune

Pinterest
Search