Pinterest
Awwwn .... Lakin bht acha likha hai :) ☺

Sirf ek ke liye sab ko choda hahaha aaj wo ek ne hame sare log ka milakar dukh diya aur kaha bure to hamesha mai hi hun .

Baby Showers, Dear Diary, Love Quotes, Romantic Couples, Dairy, Lyrics, Feelings, Wisdom

Sad Life, Urdu Poetry, Or, Sweet, Board

Baby Showers, Dil Se, Dear Diary, Not Quotes, Gallery, Song Lyrics, Songs, Reading, Love Quotes

Funny Posts, Funny Quotes, Love Quotes, Couples, Jokes, Girls, Friends, Poetry, Heart

My Diary, Dear Diary, Punjabi Couple, Quiet Quotes, Couple Quotes, Dil Se, Not Quotes, Urdu Poetry, Beautiful Wallpaper

Beautiful Wallpaper, Bollywood, Dairy, Funny Jokes, Urdu Poetry, Lyrics

Sad Quotes, Love Quotes, Poetry, Ideas, Heart, Dairy, House, Lyrics, Quotations


More ideas