Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Fans Share

images shared by Beyond Khidki fans..
5 Pins5 Followers

A beautiful lake at Vartol Mandir near KhedBramha - by Jignesh Shanishvara

Sharneshvar Temple, Abhapur, Vijayanagar - By Jignesh Shanishvara