Grzegorz Prus

Grzegorz Prus

zwykły jak każdy, niezwykły, jak każdy