સ્લિટ્સ આ દિવસોમાં ખૂબ જ ટ્રેન્ડમાં છે. જો તમે ફ્રન્ટ સ્લિટથી કંટાળી ગયા છો તો આ વખતે સાઇડ સ્લિટ ટ્રાય કરો. તેને તમે પલાઝો, સ્ટ્રેટ પેન્ટ્સ અને જીન્સની સાથે કૅરી કરી શકો છો.

Bandhej or Bandhani from Rajasthan has always been a popular craft form. Feel it's magic in subtle hues or vibrant colours on western dresses or Indian styles!

Here's a full length picture of the outfit! From @fabeha_fashion the outfit is even more gorgeous in reality pictures don't do justice! (YouTube: Rumena Begum) love you all

Here's a full length picture of the outfit! From @fabeha_fashion the outfit is even more gorgeous in reality pictures don't do justice! (YouTube: Rumena Begum) love you all

Pinterest
Search