Hatt popat

Hatt popat

Popatttiya nagar / Dekh Bhai tera to Popattt ho gaya... Exam, Shaadi, Naukri, Chokri kaam ki tokri, aur Bhuddi Dokri...Sab Tera POPATTT Banane mein Lage hai.. ab rona mat !! haha
Hatt popat