ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇਜ਼ ਤਾੰ ਨੱਖਰੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਤਾੰ ਹਾਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਜਾੰਦੇ ਨੇ। #punjabi

ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇਜ਼ ਤਾੰ ਨੱਖਰੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਤਾੰ ਹਾਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਜਾੰਦੇ ਨੇ। #punjabi

English Thoughts,Reality Quotes,Indian Quotes,True Quotes,Quotes Quotes,Punjabi Quotes,Wallpaper,Suits,French

Emotion Quotes,Indian Quotes,Punjabi Quotes,Positive Quotes,Motivational Quotes,Life Hacks,Vines,Thoughts,Moon

“#punjabi  #gurbani #punjabipoetry #poetry #sad  #calligraphy #calligrapher #calligraffiti #life #art #design #graphic #artwork #amandhally…”

“#punjabi #gurbani #punjabipoetry #poetry #sad #calligraphy #calligrapher #calligraffiti #life #art #design #graphic #artwork #amandhally…”

Indian Quotes,Stay True,Punjabi Quotes,Nice Quotes,Quotation,Design,Places,Awesome,Board

Punjabi Quotes,Not Quotes,Reality Quotes,Asd,Stay True,True Facts,Nice Quotes,English,Wallpaper

Punjabi Quotes,Not Quotes,Youth,Father,English,Positive Quotes,Mom,Nice,Design

Punjabi Quotes,Not Quotes,Embroidery Designs,Positive Life,Positive Quotes,Gallery,Quotation,True Quotes,True Stories

Pinterest
Search