ನನ್ನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, ಸುಭಾಷಿತಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ..!
1.63k Pins164 Followers
ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟ ಬೇರಾರಿಗೂ ಬರಬಾರದು ಅಂತ..*✍  *ಶ್ರೀಮಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೇರೆಯಾರಿಗೂ ದೊರೆಯಬಾರದು ಅಂತ..*✍  *ಯೋಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ,* *ಆದರೆ..*✍ *ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲೢ.

ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟ ಬೇರಾರಿಗೂ ಬರಬಾರದು ಅಂತ..*✍ *ಶ್ರೀಮಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬೇರೆಯಾರಿಗೂ ದೊರೆಯಬಾರದು ಅಂತ..*✍ *ಯೋಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ,* *ಆದರೆ..*✍ *ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲೢ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗು ಕಣೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.  ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುಕೊಳ್ತಿಯಾ ಅಲ್ವಾ?

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗು ಕಣೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುಕೊಳ್ತಿಯಾ ಅಲ್ವಾ?

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಸಿ. ಆದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಸಿ. ಆದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಒಡೆಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಒಡೆಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Quote, Quotation, Qoutes, Quotations

ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು, ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂದರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇನೇ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು, ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂದರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇನೇ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ.

ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅವೇ ನಿಮಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅವೇ ನಿಮಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೃದಯ ಎಂಬುದು ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಹಗೆತನ, ಅಸೂಯೆ, ಏನನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೂ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯ ಎಂಬುದು ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಹಗೆತನ, ಅಸೂಯೆ, ಏನನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೂ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ದೇವರ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ಅಳಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ದೇವರ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ಅಳಿಸಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲೂ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲೂ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ.

ಹೆತ್ತ ತಂದೆ - ತಾಯಿ, ಹೋದ ಜೀವ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇವು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆತ್ತ ತಂದೆ - ತಾಯಿ, ಹೋದ ಜೀವ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇವು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

Pinterest
Search