ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ - ತಿರುಮಲ

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ - ತಿರುಮಲ

pin 1
ಮಹಾದ್ವಾರ ಗೋಪುರಂ - ತಿರುಮಲ

ಮಹಾದ್ವಾರ ಗೋಪುರಂ - ತಿರುಮಲ

ಬೋಮ್ಮಲ ಗೋಪುರಂ - ತಿರುಮಲ

ಬೋಮ್ಮಲ ಗೋಪುರಂ - ತಿರುಮಲ

ಪ್ರತಿಮಾ ಮಂಟಪ - ಒಳನೋಟ ತಿರುಮಲ

ಪ್ರತಿಮಾ ಮಂಟಪ - ಒಳನೋಟ ತಿರುಮಲ

ಪದ್ಮ ನಿಧಿ - ಮುಖ್ಯ ಧ್ವಾರ ತಿರುಮಲ

ಪದ್ಮ ನಿಧಿ - ಮುಖ್ಯ ಧ್ವಾರ ತಿರುಮಲ

ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ರಾಣಿಯರು - ತಿರುಮಲ

ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ರಾಣಿಯರು - ತಿರುಮಲ

ಕೊನೆಥಿ - ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್  ತಿರುಮಲ

ಕೊನೆಥಿ - ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಿರುಮಲ

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search