The Trident

The Trishul (Trident)

ॐ नमः शिवाय #shiva #shakti #parvati #kali #kalika #mahadev #mahadeva #vinayaka #durga #shankar #moksha #ganapati #rudra #hinduism #samadhi #sanskrit #yoga #yogi #yogini #nirvana #enlightenment #dhyana #harharmahadev #prana #pranayama #mahakaal #sahasrara #sadhana #sadhu #nataraja

ॐ नमः शिवाय #shiva #shakti #parvati #kali #kalika #mahadev #mahadeva #vinayaka #durga #shankar #moksha #ganapati #rudra #hinduism #samadhi #sanskrit #yoga #yogi #yogini #nirvana #enlightenment #dhyana #harharmahadev #prana #pranayama #mahakaal #sahasrara #sadhana #sadhu #nataraja


More ideas
Pinterest
Search