ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಗಳು

Collection by Nagaraj Bhajantri

11 
Pins
Nagaraj Bhajantri
Your base vocabulary: Your first 400 English words. English Adjectives, English Verbs, English Sentences, English Vocabulary Words, English Phrases, Learn English Words, English Learning Spoken, Teaching English Grammar, English Language Learning

Your base vocabulary: Your first 400 English words.

How to use this lists: 1. Pronunciation: Learn your pronunciation rules. You should know what ... to Forvo.com and get recordings for new words

ಕಥೆ : ನೀಲಿ ನರಿ Heart Touching Love Story

ಕಥೆ : ನೀಲಿ ನರಿ

ಕಥೆ : ಬೆಕ್ಕುಮತ್ತು ನರಿ Heart Touching Love Story

ಕಥೆ : ಬೆಕ್ಕುಮತ್ತು ನರಿ

ಕಥೆ : ಚಿನ್ನದ   ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ  ಕೋಳಿ Heart Touching Love Story

ಕಥೆ : ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ ಕೋಳಿ

ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ Heart Touching Love Story

ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ

ಕಥೆ : ದುರಾಸೆಯ ತೋಳ Heart Touching Love Story

ಕಥೆ : ದುರಾಸೆಯ ತೋಳ

ಕಥೆ : ಕಿವುಡು ಮೋಡ Heart Touching Love Story

ಕಥೆ : ಕಿವುಡು ಮೋಡ

ಕಥೆ : ಅಗಸನ ಕತ್ತೆ Heart Touching Love Story

ಕಥೆ : ಅಗಸನ ಕತ್ತೆ