#mahamrityunjayamantra #om #mantra #awesomecalligraphy #typo #tattoo #leotattoos #Matunga #Mumbai #India

#mahamrityunjayamantra #om #mantra #awesomecalligraphy #typo #tattoo #leotattoos #Matunga #Mumbai #India

II Dwadash Jyotirlinga Stotram II  श्री द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्

II Dwadash Jyotirlinga Stotram II श्री द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम्

त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण  ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु: शशी भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतव: कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु: शशी भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्र: शनिराहुकेतव: कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

Pinterest
Search