Kahi jit baki hai kahi har baki hai abhi to jindgi ka sar baki hai...yahi se chale hai nayi manjil ki aur ye to ek panna tha abhi puri kitab baki hai

Kahi jit baki hai kahi har baki hai abhi to jindgi ka sar baki hai.yahi se chale hai nayi manjil ki aur ye to ek panna tha abhi puri kitab baki hai

Not Quotes, Sad Quotes, Inspirational Quotes, Dil Se, Positive Affirmations, Quotation, Poems, Lord

Pinterest
Search