Explore Schlitz, Beer and more!

Schlitz guy

Schlitz guy

Đây là 1 quảng cáo về nước uống , Cô gái đội đầu một chiếc mũ quả chuông  đnag là cu hướng rất thịnh hàh trong những năm 1910

Đây là 1 quảng cáo về nước uống , Cô gái đội đầu một chiếc mũ quả chuông đnag là cu hướng rất thịnh hàh trong những năm 1910

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search