Explore Cương Thi and more!

005w73kegw1eztj513k5rj30ku0kumy4

005w73kegw1eztj513k5rj30ku0kumy4

005w73kegw1ewylrf8d7kj30i20i2jsa

005w73kegw1ewylrf8d7kj30i20i2jsa

Không chỉ là những cuốn truyện giái trí để "chúi mũi" vào khi có thời gian, các bộ truyện tranh nổi tiếng cũng có rất nhiều câu nói ý nghĩa, để lại cho bạn những bài học sâu sắc về cuộc đời.

Không chỉ là những cuốn truyện giái trí để "chúi mũi" vào khi có thời gian, các bộ truyện tranh nổi tiếng cũng có rất nhiều câu nói ý nghĩa, để lại cho bạn những bài học sâu sắc về cuộc đời.

Pinterest
Search