Explore Holakoueearchive Rocks and more!

پول وسیله‌ای ا‌ست برای برآوردن نیازهای انسانی، برخی پول را به عنوان هدف تلقی می کنند http://holakoueearchive.rocks

پول وسیله‌ای ا‌ست برای برآوردن نیازهای انسانی، برخی پول را به عنوان هدف تلقی می کنند http://holakoueearchive.rocks

خطری که در جوانی است این هست که؛ به جای مسئول بودن منتظر باشید، به جای مسئول بودن معترض باشید، به جای مسئول بودن مضطرب باشید. http://holakoueearchive.co

خطری که در جوانی است این هست که؛ به جای مسئول بودن منتظر باشید، به جای مسئول بودن معترض باشید، به جای مسئول بودن مضطرب باشید. http://holakoueearchive.co

اگر همیشه کارهایمان را تحت فشار پدر و مادر انجام دهیم زمانی که این فشار روی ما نیست از کار می افتیم http://holakoueearchive.co

اگر همیشه کارهایمان را تحت فشار پدر و مادر انجام دهیم زمانی که این فشار روی ما نیست از کار می افتیم http://holakoueearchive.co

“درد را امروز می‌کشم و لذت را فردا” یا “لذت برای امروز و درد برای فردا” http://holakoueearchive.co

“درد را امروز می‌کشم و لذت را فردا” یا “لذت برای امروز و درد برای فردا” http://holakoueearchive.co

قاعده تربیتی ده به یک است. به این صورت که ده تا جمله بچه می گوید؛ یک جمله پدر و مادر. http://holakoueearchive.co

قاعده تربیتی ده به یک است. به این صورت که ده تا جمله بچه می گوید؛ یک جمله پدر و مادر. http://holakoueearchive.co

روزی که همسر خود را به انجام کاری که دوست ندارد وادار کنید , به زودی از شما متنفر خواهد شد http://holakoueearchive.co

روزی که همسر خود را به انجام کاری که دوست ندارد وادار کنید , به زودی از شما متنفر خواهد شد http://holakoueearchive.co

صمیمیت ایجاب می کند که شما هرچه احساس می کنید بگویید اگرچه گاهی اخلاقی تر است که آدم قبلاکمی بایندیشد. http://holakoueearchive.co

صمیمیت ایجاب می کند که شما هرچه احساس می کنید بگویید اگرچه گاهی اخلاقی تر است که آدم قبلاکمی بایندیشد. http://holakoueearchive.co

مسير رشد با خودش ضرر و خطر دارد و ريسك هايي را بايد پذيرفت و اين ها واقعيت زندگي هستند  . http://holakoueearchive.co

مسير رشد با خودش ضرر و خطر دارد و ريسك هايي را بايد پذيرفت و اين ها واقعيت زندگي هستند . http://holakoueearchive.co

قهر بازي زشتي است ، بازي اي كه از سلامت رواني بهره اي ندارد ،  هدف برنده شدن در بازي اي است كه بدون اينكه چيزي را هزينه كرده باشيم http://holakoueearchive.co

قهر بازي زشتي است ، بازي اي كه از سلامت رواني بهره اي ندارد ، هدف برنده شدن در بازي اي است كه بدون اينكه چيزي را هزينه كرده باشيم http://holakoueearchive.co

برای هر تصمیمی باید حداقل آگاهی را داشته باشیم اما نکته اینست که همیشه با درصدی از احتمال شکست مواجهمیم و هیچوقت نمی توان کاملا مطمئن بود http://holakoueearchive.co

برای هر تصمیمی باید حداقل آگاهی را داشته باشیم اما نکته اینست که همیشه با درصدی از احتمال شکست مواجهمیم و هیچوقت نمی توان کاملا مطمئن بود http://holakoueearchive.co

Pinterest
Search