Explore Rocks, Quotes, and more!

عشق مثل پدیده ایست که در حال رشد و نمو است اگر کمکش کنیم رشد می کند و اگر نه از بین میرود http://holakoueearchive.co

عشق مثل پدیده ایست که در حال رشد و نمو است اگر کمکش کنیم رشد می کند و اگر نه از بین میرود http://holakoueearchive.co

اگر شما هوش خودتان را در تجزیه و تحلیل اوضاع و احوال دور و برتان به کار بگیرید بر اساس آن شما احتمالا حالات متفاوتی را تجربه خواهید کرد..... http://holakoueearchive.co

اگر شما هوش خودتان را در تجزیه و تحلیل اوضاع و احوال دور و برتان به کار بگیرید بر اساس آن شما احتمالا حالات متفاوتی را تجربه خواهید کرد..... http://holakoueearchive.co

ما قرار است در زندگی مان لذت ببریم ولی قرار نیست در لحظه لذت ببریم http://holakoueearchive.co

ما قرار است در زندگی مان لذت ببریم ولی قرار نیست در لحظه لذت ببریم http://holakoueearchive.co

ما زماني كه به اين دنيا مي اييم با دو چيز روبرو هستيم : يكي درد و ديگري لذت http://holakoueearchive.co

ما زماني كه به اين دنيا مي اييم با دو چيز روبرو هستيم : يكي درد و ديگري لذت http://holakoueearchive.co

فرزند اول تعیین کننده و تصمیم گیرنده است و بدلیل قدرت و هوشش نقش رهبری را دارد. http://holakoueearchive.rocks

فرزند اول تعیین کننده و تصمیم گیرنده است و بدلیل قدرت و هوشش نقش رهبری را دارد. http://holakoueearchive.rocks

میان آدمهایی که خیانت کرده اند و بعد تشکیل خانواده داده اند احتمال یک زندگی آرام و خوش نسبت به سایر زوج ها کمتر است http://holakoueearchive.co

میان آدمهایی که خیانت کرده اند و بعد تشکیل خانواده داده اند احتمال یک زندگی آرام و خوش نسبت به سایر زوج ها کمتر است http://holakoueearchive.co

به این نکته نمی خوام اشاره کنم که بزرگترین مساله ی کودک انسانی نابرابری و تبعیض است http://holakoueearchive.co

به این نکته نمی خوام اشاره کنم که بزرگترین مساله ی کودک انسانی نابرابری و تبعیض است http://holakoueearchive.co

http://HolakoueeArchive.co

http://HolakoueeArchive.co

همیشه در ارتباط با خودتان و دیگران شما می توانید از خودتان خوب یا بهتر یا بهترین یا بد یا بدتر یا بدترین را در بیارید http://holakoueearchive.co

همیشه در ارتباط با خودتان و دیگران شما می توانید از خودتان خوب یا بهتر یا بهترین یا بد یا بدتر یا بدترین را در بیارید http://holakoueearchive.co

وقتی تایید دیگران را می خواهید حتی اگر آنها پدر و مادر یا همسرتان هستند زیر این بار له خواهید شد http://holakoueearchive.co

وقتی تایید دیگران را می خواهید حتی اگر آنها پدر و مادر یا همسرتان هستند زیر این بار له خواهید شد http://holakoueearchive.co

بدترین کار دنیا مقایسه است http://holakoueearchive.co

بدترین کار دنیا مقایسه است http://holakoueearchive.co

نظام اموزشي بايد دگرگون بشود ، شما هنوز در مدارسي هستيد كه اساس ان بر تنبيه شديد و تحقير است و معلم جنبه ي خدايي دارد http://holakoueearchive.co

نظام اموزشي بايد دگرگون بشود ، شما هنوز در مدارسي هستيد كه اساس ان بر تنبيه شديد و تحقير است و معلم جنبه ي خدايي دارد http://holakoueearchive.co

هیپنوتیزم یعنی فعال کردن یک قسمت از مغز و تا حدودی از فعالیت انداختن قسمتهای دیگری از مغز در حالت هوشیاری یا بیداری http://holakoueearchive.co

هیپنوتیزم یعنی فعال کردن یک قسمت از مغز و تا حدودی از فعالیت انداختن قسمتهای دیگری از مغز در حالت هوشیاری یا بیداری http://holakoueearchive.co

دوست بزرگترین سرمایه است. http://holakoueearchive.co

دوست بزرگترین سرمایه است. http://holakoueearchive.co

باید فرض را براین بگذاریم که فقط یک ذره بهتر از دیروز باشیم. اگر این گونه باشیم، .زندگی را برده ایم http://holakoueearchive.co

باید فرض را براین بگذاریم که فقط یک ذره بهتر از دیروز باشیم. اگر این گونه باشیم، .زندگی را برده ایم http://holakoueearchive.co

اگر دوست شما رازی به شما می گوید لزومی ندارید به همسرتان بگویید اما باید مطمئن شوید که همسرتان برداشت بدی از موضوع نمی کند http://holakoueearchive.co

اگر دوست شما رازی به شما می گوید لزومی ندارید به همسرتان بگویید اما باید مطمئن شوید که همسرتان برداشت بدی از موضوع نمی کند http://holakoueearchive.co

Pinterest
Search