Explore Purple, Php and more!

Explore related topics

בת-אביב דלילה 'מימי פרפל' - Ruspolia -  Ruspolia psoudranthemoides 'Mini Purple' כינוי: 	רוספוליה סגולה גובה: 1.5 מ', שיח מעוצה בבסיסו, בעל מבנה מעוגל מושך פרפרים, מושך צופיות, פורח בסגול באביב, בקיץ ובסתיו, עלים ירוק כהה ירוק-עד, גיזום קיטום ודילול באביב כדי לרענן את הצמח, הצללה חלקית עד מלאה, רגיש לקרה ולקור,

בת-אביב דלילה 'מימי פרפל' - Ruspolia - Ruspolia psoudranthemoides 'Mini Purple' כינוי: רוספוליה סגולה גובה: 1.5 מ', שיח מעוצה בבסיסו, בעל מבנה מעוגל מושך פרפרים, מושך צופיות, פורח בסגול באביב, בקיץ ובסתיו, עלים ירוק כהה ירוק-עד, גיזום קיטום ודילול באביב כדי לרענן את הצמח, הצללה חלקית עד מלאה, רגיש לקרה ולקור,

ורבנה - Verbena ורבנה מינים שרועים ומינים צמודי-קרקע זנים שונים רב-שנתי, משתרע, פריחה בורוד, לבן ובגוני סגול, באביב ובקיץ, ירוק-עד, שמש ישירה, עמיד לקרה, רגיש למליחות

ורבנה - Verbena ורבנה מינים שרועים ומינים צמודי-קרקע זנים שונים רב-שנתי, משתרע, פריחה בורוד, לבן ובגוני סגול, באביב ובקיץ, ירוק-עד, שמש ישירה, עמיד לקרה, רגיש למליחות

יסמין ערבי (סמבק) - Jasminum sambac גובה: 2-1.5 מ', צמח שיחי עם ענפים נכרכים מושך ציפורים, עלווה מבריקה, פריחה ריחנית פריחה בלבן , באביב, בקיץ ובסתיו פריחה: קצות הענפים, עלווה עגולה ומבריקה, בירוק כהה ירוק-עד, גיזום דילול, הקצרה וחידוש באביב, שמש או צל מלא, קצב צימוח מהיר, רגיש לקרה לשרב ולמליחות בסוף הקיץ רגיש לתריפס (מזיק) הגורם להכספת העלים

יסמין ערבי (סמבק) - Jasminum sambac גובה: 2-1.5 מ', צמח שיחי עם ענפים נכרכים מושך ציפורים, עלווה מבריקה, פריחה ריחנית פריחה בלבן , באביב, בקיץ ובסתיו פריחה: קצות הענפים, עלווה עגולה ומבריקה, בירוק כהה ירוק-עד, גיזום דילול, הקצרה וחידוש באביב, שמש או צל מלא, קצב צימוח מהיר, רגיש לקרה לשרב ולמליחות בסוף הקיץ רגיש לתריפס (מזיק) הגורם להכספת העלים

ברובליה - Browallia

ברובליה - Browallia

איריס / אירוס - Iris - משתלות מלצר, משתלת גידול, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות ועוד..

איריס / אירוס - Iris - משתלות מלצר, משתלת גידול, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות ועוד..

שנויית מחוספסת-אניסודונתאה -Anisodontea scabrosa גובה- 1.8-1.5 מ', שיח בינוני, אוורירי, פריחה מרהיבה בורוד- באביב, בקיץ ובסתיו, הפרח דמוי לחוטמית אך קטן יותר, ירוק-עד, קיטום הצמח באביב, שמש או צל חלקי, צימוח מהיר, עמיד לקרה ולשרב, רגיש לגיר ולמליחות, צמח קצר ימים, אורך חייו כשנה-שנתיים,

שנויית מחוספסת-אניסודונתאה -Anisodontea scabrosa גובה- 1.8-1.5 מ', שיח בינוני, אוורירי, פריחה מרהיבה בורוד- באביב, בקיץ ובסתיו, הפרח דמוי לחוטמית אך קטן יותר, ירוק-עד, קיטום הצמח באביב, שמש או צל חלקי, צימוח מהיר, עמיד לקרה ולשרב, רגיש לגיר ולמליחות, צמח קצר ימים, אורך חייו כשנה-שנתיים,

בולבין - Bulbine - משתלות מלצר, משתלת גידול, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות ועוד..

בולבין - Bulbine - משתלות מלצר, משתלת גידול, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות ועוד..

מרווה גוארנית. צבע: כחול, סגול עונות:	אביב-סתיו גובה:	1.5 מ' קוטר:	1.5 מ' קצב:	מהיר השקיה:	רבה עד בינונית המלצות:	כרקע מאחורי שיחים נמוכים, בשיחיה גבוהה מעורבת וכנשען על קיר. השקיה סדירה. 	גיזום-חידוש בסוף החורף א' - שמש מלאה או חצי צל אבל מעדיפה רגליים קרות (איזור בית השורשים יהיה מוצל). פורחת כל השנה בגלים. צופיות. אחרי פריחה, גוזמת לפחות חצי ענף כדי לשמור על צמח יציב (בגלל גובה ומשקל הענפים הם נוטים להשתרע הצידה). כדאי לשתול בגב ערוגה ומלפנים צמחים עד גובה 60 ס"מ.

מרווה גוארנית. צבע: כחול, סגול עונות: אביב-סתיו גובה: 1.5 מ' קוטר: 1.5 מ' קצב: מהיר השקיה: רבה עד בינונית המלצות: כרקע מאחורי שיחים נמוכים, בשיחיה גבוהה מעורבת וכנשען על קיר. השקיה סדירה. גיזום-חידוש בסוף החורף א' - שמש מלאה או חצי צל אבל מעדיפה רגליים קרות (איזור בית השורשים יהיה מוצל). פורחת כל השנה בגלים. צופיות. אחרי פריחה, גוזמת לפחות חצי ענף כדי לשמור על צמח יציב (בגלל גובה ומשקל הענפים הם נוטים להשתרע הצידה). כדאי לשתול בגב ערוגה ומלפנים צמחים עד גובה 60 ס"מ.

פלרגון פיטאלס - - משתלות מלצר, משתלת גידול, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות ועוד..

פלרגון פיטאלס - - משתלות מלצר, משתלת גידול, משתלה לצמחים רב שנתיים,שיחים, עונתיים, מטפסים, תבלינים וירקות ועוד..

Pinterest
Search