Explore Colour Photography and more!

Lila ransacked the woman's room. Its not like its already been searched through, she thought. Lila was looking for any evidence that this woman had had any contact with the Goblet before she was killed.

Lila ransacked the woman's room. Its not like its already been searched through, she thought. Lila was looking for any evidence that this woman had had any contact with the Goblet before she was killed.

Whether to continue finding hope or seceding.

Single? 10 Ways To Improve Your Marriage (Yep, You Read It Right)

Whether to continue finding hope or seceding.

Có phải mình là kẻ bị bỏ rơi ko? Hồi trước sinh nhật ex cũng cancel ăn để đi chơi với hội bạn, 8.3 năm nào cũng một mình, ko một lời chúc tử tế chứ chẳng nói đến 1 cuộc hẹn, 1 món quà, 1 tí hoa gọi là cho đẹp. 14.2 cặm cụi làm sô-cô-la tặng ex thì được tặng lại 1 thanh sô-cô-la mua trong siêu thị. Đến hôm nay 1 cái hẹn đi chơi với bạn bè cũng bị chúng nó bỏ. Mình là kẻ có số bị bỏ rơi. Đúng rồi. Hiểu rồi ông Giời ạ.

Có phải mình là kẻ bị bỏ rơi ko? Hồi trước sinh nhật ex cũng cancel ăn để đi chơi với hội bạn, 8.3 năm nào cũng một mình, ko một lời chúc tử tế chứ chẳng nói đến 1 cuộc hẹn, 1 món quà, 1 tí hoa gọi là cho đẹp. 14.2 cặm cụi làm sô-cô-la tặng ex thì được tặng lại 1 thanh sô-cô-la mua trong siêu thị. Đến hôm nay 1 cái hẹn đi chơi với bạn bè cũng bị chúng nó bỏ. Mình là kẻ có số bị bỏ rơi. Đúng rồi. Hiểu rồi ông Giời ạ.

story Inspiration : Plot & scene : I wanted to rid myself of everything that kept me away from her.

story Inspiration : Plot & scene : I wanted to rid myself of everything that kept me away from her.

“Then, I turned around and walked to my room and closed my door and put my head under my pillow and let the quiet put things where they are supposed to be.” Stephen Chbosky (The Perks Of Being A Wallflower) 17h

“Then, I turned around and walked to my room and closed my door and put my head under my pillow and let the quiet put things where they are supposed to be.” Stephen Chbosky (The Perks Of Being A Wallflower) 17h

Pinterest
Search