Explore The Ear, Heart Attack and more!

Explore related topics

Đôi tai, nếu kết hợp vào với nhau sẽ có hình giống như một Trái Tim. Đôi Tai là sự Mở Rộng của Trái Tim, do đó nếu bạn biết Lắng Nghe như thế nào, bạn cũng sẽ biết Yêu như thế nào! :)

Đôi tai, nếu kết hợp vào với nhau sẽ có hình giống như một Trái Tim. Đôi Tai là sự Mở Rộng của Trái Tim, do đó nếu bạn biết Lắng Nghe như thế nào, bạn cũng sẽ biết Yêu như thế nào! :)

There are so many ways to solve a problem.. If you choose the hard way..you get hard outcome....

There are so many ways to solve a problem.. If you choose the hard way..you get hard outcome....

Pinterest
Search