Explore these ideas and much more!

#آرامش، نتیجه اعتماد و توکل به #خداست. مدی_فارما# پاك_سمن# مجله #سلامت و #پزشك #خانواده# www.medipharma.me #MediPharma #PakSaman كالا_ياب# پاك_سمن# فروشگاه #اينترنتی #مركزی #گروه #بين_المللی #آرياسان# www.kalayab.me #Kalayab #PakSaman

#آرامش، نتیجه اعتماد و توکل به #خداست. مدی_فارما# پاك_سمن# مجله #سلامت و #پزشك #خانواده# www.medipharma.me #MediPharma #PakSaman كالا_ياب# پاك_سمن# فروشگاه #اينترنتی #مركزی #گروه #بين_المللی #آرياسان# www.kalayab.me #Kalayab #PakSaman

باید دختر باشی که بفهمی بالاترین نقطه زمین شانه های #پدر است... #خدايا #Khodaya #آریاسان #AriaSun #ويكی_فارما #WikiPharma #پاک_سمن #PakSaman www.khodaya.com www.ariasun.co www.wikipharma.me www.paksaman.me

باید دختر باشی که بفهمی بالاترین نقطه زمین شانه های #پدر است... #خدايا #Khodaya #آریاسان #AriaSun #ويكی_فارما #WikiPharma #پاک_سمن #PakSaman www.khodaya.com www.ariasun.co www.wikipharma.me www.paksaman.me

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان برتشنه ای ببارد خرید #کالای با #کیفیت #ایرانی، حمایت از #انقلاب و #ايرانيان عزيز در تجلی# جهاد_مالی و تحقق #اقتصاد_مقاومتی# مدی_فارما# پاك_سمن# مجله #سلامت و #پزشك #خانواده# www.medipharma.me #MediPharma #PakSaman كالا_ياب# پاك_سمن# فروشگاه #اينترنتی #مركزی #گروه #بين_المللی #آرياسان# www.kalayab.me #Kalayab #PakSaman

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان برتشنه ای ببارد خرید #کالای با #کیفیت #ایرانی، حمایت از #انقلاب و #ايرانيان عزيز در تجلی# جهاد_مالی و تحقق #اقتصاد_مقاومتی# مدی_فارما# پاك_سمن# مجله #سلامت و #پزشك #خانواده# www.medipharma.me #MediPharma #PakSaman كالا_ياب# پاك_سمن# فروشگاه #اينترنتی #مركزی #گروه #بين_المللی #آرياسان# www.kalayab.me #Kalayab #PakSaman

آرام باش ، توکل کن، تفکر کن سپس آستینهایت را بالا بزن آنوقت دست خداوند را ببین که زودتر از تو دست به کار شده ‫#‏خدایا‬... #خدایا ‪#‎khodaya‬ ‫#‏ویکی_فارما‬ ‪#‎wikipharma‬ ‫#‏آریاسان‬ ‪#‎Ariasun‬ www.ariasun.co www.khodaya.com www.wikipharma.me

آرام باش ، توکل کن، تفکر کن سپس آستینهایت را بالا بزن آنوقت دست خداوند را ببین که زودتر از تو دست به کار شده ‫#‏خدایا‬... #خدایا ‪#‎khodaya‬ ‫#‏ویکی_فارما‬ ‪#‎wikipharma‬ ‫#‏آریاسان‬ ‪#‎Ariasun‬ www.ariasun.co www.khodaya.com www.wikipharma.me

کاش بودن ها را قدر بدانیم، باور کنید نبودن ها همین نزدیکی هاست. #خدايا #Khodaya #آریاسان #AriaSun #ويكی_فارما #WikiPharma #پاک_سمن #PakSaman www.khodaya.com www.ariasun.co www.wikipharma.me

کاش بودن ها را قدر بدانیم، باور کنید نبودن ها همین نزدیکی هاست. #خدايا #Khodaya #آریاسان #AriaSun #ويكی_فارما #WikiPharma #پاک_سمن #PakSaman www.khodaya.com www.ariasun.co www.wikipharma.me

استغفار : #روایات فراوانی که در مورد #استغفار نقل شده است ، نشان می دهد که #ذکر #شریف استغفار که ترجمه همان روح #توبه و #پشیمانی از گناهان است ، علاوه بر آثار و برکات #معنوی ، حلال بسیاری از مشکلات مادی نیز بوده و به اصطلاح شاه کلیدی است که هر در بسته و مقفلی را باز میکند. #خدايا #Khodaya #آریاسان #AriaSun #ويكی_فارما #WikiPharma #پاک_سمن #PakSaman www.khodaya.com www.ariasun.co www.wikipharma.me www.paksaman.me

استغفار : #روایات فراوانی که در مورد #استغفار نقل شده است ، نشان می دهد که #ذکر #شریف استغفار که ترجمه همان روح #توبه و #پشیمانی از گناهان است ، علاوه بر آثار و برکات #معنوی ، حلال بسیاری از مشکلات مادی نیز بوده و به اصطلاح شاه کلیدی است که هر در بسته و مقفلی را باز میکند. #خدايا #Khodaya #آریاسان #AriaSun #ويكی_فارما #WikiPharma #پاک_سمن #PakSaman www.khodaya.com www.ariasun.co www.wikipharma.me www.paksaman.me

خدایا هیچکس را از در خانه ات ناامید برنگردان. #خدايا #Khodaya #آریاسان #AriaSun #ويكی_فارما #WikiPharma #پاک_سمن #PakSaman www.khodaya.com www.ariasun.co www.wikipharma.me www.paksaman.me

خدایا هیچکس را از در خانه ات ناامید برنگردان. #خدايا #Khodaya #آریاسان #AriaSun #ويكی_فارما #WikiPharma #پاک_سمن #PakSaman www.khodaya.com www.ariasun.co www.wikipharma.me www.paksaman.me

روزتون رو با امیدی از ته دل به #خدا با یه اراده ی قوی برای پیروزی با یه #لبخند بر روی لب و گفتن #خدایا شکرت آغازکنین امروزتون به رنگ زیبای شادی و #آرامش ذکر روز #پنجشنبه: « لا اِلهَ اِلّا اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبین » #خدايا #Khodaya #آریاسان #AriaSun #ويكی_فارما #WikiPharma #پاک_سمن #PakSaman www.khodaya.com www.ariasun.co www.wikipharma.me www.paksaman.me

روزتون رو با امیدی از ته دل به #خدا با یه اراده ی قوی برای پیروزی با یه #لبخند بر روی لب و گفتن #خدایا شکرت آغازکنین امروزتون به رنگ زیبای شادی و #آرامش ذکر روز #پنجشنبه: « لا اِلهَ اِلّا اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبین » #خدايا #Khodaya #آریاسان #AriaSun #ويكی_فارما #WikiPharma #پاک_سمن #PakSaman www.khodaya.com www.ariasun.co www.wikipharma.me www.paksaman.me

زندگی باید کرد گاه با یک #گل_سرخ، گاه با یک #دل_تنگ گاه باید رویید، در پس این #باران گاه باید خندید، بر غمی بی پایان... زندگی با همین غم ها خوش است با همین بیش و همین کم ها خوش است. ويكی فارما_خدايا# ويكی فارما_آرياسان# ويكی فارما_پاك سمن# سوکام آریاسان_پاك سمن# #PakSaman #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

زندگی باید کرد گاه با یک #گل_سرخ، گاه با یک #دل_تنگ گاه باید رویید، در پس این #باران گاه باید خندید، بر غمی بی پایان... زندگی با همین غم ها خوش است با همین بیش و همین کم ها خوش است. ويكی فارما_خدايا# ويكی فارما_آرياسان# ويكی فارما_پاك سمن# سوکام آریاسان_پاك سمن# #PakSaman #SooComAriaSun_WikiPharma #AriaSun_WikiPharma #PakSaman_WikiPharma #PakSaman_SooComAriaSun www.wikipharma.me

Pinterest
Search