Explore Pink, Flowers and more!

Estrelítzia - Inhotim - near Belo Horizonte - MG.

Estrelítzia - Inhotim - near Belo Horizonte - MG.

Xem Blog Hiệu Minh thấy một loài hoa lạ từ Nhật Bản mang tên: Hoa Tử Đằng. Nay mạn phép “bê” về để mọi người chiêm ngưỡng. Trân trọng cảm ơn tác giả! Nhấn đường link sau để tải về xem Hoa Tử Đằng...

Xem Blog Hiệu Minh thấy một loài hoa lạ từ Nhật Bản mang tên: Hoa Tử Đằng. Nay mạn phép “bê” về để mọi người chiêm ngưỡng. Trân trọng cảm ơn tác giả! Nhấn đường link sau để tải về xem Hoa Tử Đằng...

“Because the world is so full of death and horror, I try again and again to console my heart and pick the flowers that grow in the midst of hell.”  — 	Hermann Hesse, Narcissus and Goldmund (via lavandula)

“Because the world is so full of death and horror, I try again and again to console my heart and pick the flowers that grow in the midst of hell.” — Hermann Hesse, Narcissus and Goldmund (via lavandula)

Série com o Tuim-de-Asa-Amarela, Periquito, Maritaca (Brotogeris chiriri chiriri) no Ipê-Roxo Bola (Tabebuia impetiginosa) -  Series with the Yellow-chevroned Parakeet (Brotogeris chiriri chiriri) at the Pau D'Arco Bark - 07-06-2012 - IMG_9993 by Flávio Cruvinel Brandão, via Flickr

Série com o Tuim-de-Asa-Amarela, Periquito, Maritaca (Brotogeris chiriri chiriri) no Ipê-Roxo Bola (Tabebuia impetiginosa) - Series with the Yellow-chevroned Parakeet (Brotogeris chiriri chiriri) at the Pau D'Arco Bark - 07-06-2012 - IMG_9993 by Flávio Cruvinel Brandão, via Flickr

Pinterest
Search