Explore With Facebook, Care and more!

Explore related topics

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Bạc má má vàng; Họ Bạc má-Paridae; Nam và Đông Nam Á || Yellow-cheeked tit (Parus spilonotus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Bạc má má vàng; Họ Bạc má-Paridae; Nam và Đông Nam Á || Yellow-cheeked tit (Parus spilonotus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sả bụng lam; Họ Sả rừng-Coraciidae/Roller; châu Phi || Blue-bellied roller (Coracias cyanogaster); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sả bụng lam; Họ Sả rừng-Coraciidae/Roller; châu Phi || Blue-bellied roller (Coracias cyanogaster); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Giẻ cùi Inca; Họ Quạ-Corvidae; Nam Mỹ || Inca jay (Cyanocorax yncas); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Giẻ cùi Inca; Họ Quạ-Corvidae; Nam Mỹ || Inca jay (Cyanocorax yncas); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Giẻ cùi Inca; Họ Quạ-Corvidae; Nam Mỹ || Inca jay (Cyanocorax yncas); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Giẻ cùi Inca; Họ Quạ-Corvidae; Nam Mỹ || Inca jay (Cyanocorax yncas); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Ăn quả ngực cam; Họ Cotinga-Cotingidae; Ecuador và Colombia, Nam Mỹ || Orange-breasted fruiteater (Pipreola jucunda) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Ăn quả ngực cam; Họ Cotinga-Cotingidae; Ecuador và Colombia, Nam Mỹ || Orange-breasted fruiteater (Pipreola jucunda) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

Slaty-backed forktail (Enicurus schistaceus); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

Slaty-backed forktail (Enicurus schistaceus); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

Sclater's Monal (Lophophorus sclateri orientalis) - male; © Dong Lei; Western Yunnan, China

Sclater's Monal (Lophophorus sclateri orientalis) - male; © Dong Lei; Western Yunnan, China

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Đớp ruồi Kashmir; Họ Đớp ruồi-Muscicapidae; vùng Kashmir tiểu lục địa Ấn Độ || Kashmir flycatcher (Ficedula subrubra) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Đớp ruồi Kashmir; Họ Đớp ruồi-Muscicapidae; vùng Kashmir tiểu lục địa Ấn Độ || Kashmir flycatcher (Ficedula subrubra) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp)

https://www.facebook.com/pages/THI%C3%8AN-NHI%C3%8AN-K%E1%BB%B2-TH%C3%9A/171150349611448?ref=hl Yến phụng/Vẹt Hồng Kông/Vẹt đuôi dài châu Úc } Budgerigar/Budgie/Shell parakeet (Melopsittacus undulatus)(Psittaculidae)(Melopsittacus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/pages/THI%C3%8AN-NHI%C3%8AN-K%E1%BB%B2-TH%C3%9A/171150349611448?ref=hl Yến phụng/Vẹt Hồng Kông/Vẹt đuôi dài châu Úc } Budgerigar/Budgie/Shell parakeet (Melopsittacus undulatus)(Psittaculidae)(Melopsittacus) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm)

Pinterest
Search