https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Ăn mật myzomela đỏ tươi; Họ Ăn mật-Meliphagidae (Honeyeater); Australia, Indonesia và New Caledonia || Scarlet honeyeater/Crimson honeyeater/Sanguineous honeyeater/Scarlet myzomela (Myzomela sanguinolenta); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Ăn mật myzomela đỏ tươi; Họ Ăn mật-Meliphagidae (Honeyeater); Australia, Indonesia và New Caledonia || Scarlet honeyeater/Crimson honeyeater/Sanguineous honeyeater/Scarlet myzomela (Myzomela sanguinolenta); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Hút mật ngực đỏ tươi; Họ Hút mật-Nectariniidae; Châu Phi || Scarlet-chested sunbird (Chalcomitra senegalensis); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Hút mật ngực đỏ tươi; Họ Hút mật-Nectariniidae; Châu Phi || Scarlet-chested sunbird (Chalcomitra senegalensis); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sẻ thông mày đỏ; Họ chim Di-Estrildidae; dọc bờ biển phía đông Úc || Red-browed finch/Red-browed firetail (Neochmia temporalis) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sẻ thông mày đỏ; Họ chim Di-Estrildidae; dọc bờ biển phía đông Úc || Red-browed finch/Red-browed firetail (Neochmia temporalis) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Cu rốc cổ đỏ; Họ Cu rốc châu Á-Megalaimidae; tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á || Coppersmith barbet/Crimson-breasted barbet (Psilopogon haemacephalus); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Cu rốc cổ đỏ; Họ Cu rốc châu Á-Megalaimidae; tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á || Coppersmith barbet/Crimson-breasted barbet (Psilopogon haemacephalus); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

Hút mật đỏ nam và đông nam Á - Crimson sunbird (Aethopyga siparaja)(Nectariniidae) IUCN Red List 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

Hút mật đỏ nam và đông nam Á - Crimson sunbird (Aethopyga siparaja)(Nectariniidae) IUCN Red List 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

Pinterest
Search