Explore Goethe's Faust, Blog Page, and more!

Viktor Rydberg översatte Goethes Faust i mitten av 1870-talet, något som bidrog till hans stora genombrott. (Ill. av Georg von Rosen.)

Viktor Rydberg översatte Goethes Faust i mitten av 1870-talet, något som bidrog till hans stora genombrott. (Ill. av Georg von Rosen.)

Bångsbo utanför Särö, Rydbergs hustrus familjs villa, där paret spenderade många somrar tillsammans och där Rydbergs också skrev.

Bångsbo utanför Särö, Rydbergs hustrus familjs villa, där paret spenderade många somrar tillsammans och där Rydbergs också skrev.

Esaias Tegnérs biskopsgård Östrabo utanför Växjö, där Viktor Rydberg faktiskt vistades flera gånger under sin gymnasietid.

Esaias Tegnérs biskopsgård Östrabo utanför Växjö, där Viktor Rydberg faktiskt vistades flera gånger under sin gymnasietid.

Nära Hedlundska kretsen och Rydberg stod den energiske, stränge, men varmhjärtade pedagogen Carl Jonas Meijerberg, en av ivrarne för vår elementarundervisnings och folkundervisnings utveckling, med vars frisinnade pedagogiska synpunkter Rydberg sympatiserade, liksom de möttes i ivern för skarpskyttesaken, som Meijerberg tog på skarpa allvaret och bland vars främste ledare han räknades.

Nära Hedlundska kretsen och Rydberg stod den energiske, stränge, men varmhjärtade pedagogen Carl Jonas Meijerberg, en av ivrarne för vår elementarundervisnings och folkundervisnings utveckling, med vars frisinnade pedagogiska synpunkter Rydberg sympatiserade, liksom de möttes i ivern för skarpskyttesaken, som Meijerberg tog på skarpa allvaret och bland vars främste ledare han räknades.

Frontespis till Viktor Rydbergs Faust-översättning (1878 års upplaga).

Frontespis till Viktor Rydbergs Faust-översättning (1878 års upplaga).

Pinterest
Search