Explore Stockholm, But and more!

Den finske målaren Albert Edelfelt (1854-1905) var redan internationellt känd när han ställde ut i Stockholm 1892. Utställningen blev en succé; bland besökarna fanns Rydberg, som inspirerades till en essä kring Kristus och Magdalena. Nationalmuseum försökte köpa det berömda porträttet av Pasteur, men när det visade sig omöjligt beställde man istället ett porträtt av "ett motsvarande svenskt geni": Viktor Rydberg.

Den finske målaren Albert Edelfelt (1854-1905) var redan internationellt känd när han ställde ut i Stockholm 1892. Utställningen blev en succé; bland besökarna fanns Rydberg, som inspirerades till en essä kring Kristus och Magdalena. Nationalmuseum försökte köpa det berömda porträttet av Pasteur, men när det visade sig omöjligt beställde man istället ett porträtt av "ett motsvarande svenskt geni": Viktor Rydberg.

Iconic Black and White Photos Amazingly Recolored via Alison Nastasi @ Flavorpill

Iconic Black and White Photos Amazingly Recolored

Edelfelts oljemålning (1892) hänger idag i Statens porträttsamling på Gripsholms slott. Men ursprungligen skapades den på uppdrag av Nationalmuseum.

Edelfelts oljemålning (1892) hänger idag i Statens porträttsamling på Gripsholms slott. Men ursprungligen skapades den på uppdrag av Nationalmuseum.

Albert Edelfelt: porträtt av Viktor Rydberg (1895). När budet om Rydbergs död nådde Helsingfors beslöt studentkåren att hålla en minneshögtid på Athenaum. Till detta evangemang åstadkom Edelfelt, ur minnet och på bara ett par dagar, ett porträtt som blev en revansch för misslyckandet några år tidigare. Obesvärad av föremålets närvaro kunde konstnären nu fritt förvandla Rydberg till myt; den slitna gråheten i 1892 års version växte till blytung kraft och trötthet.

Albert Edelfelt: porträtt av Viktor Rydberg (1895). När budet om Rydbergs död nådde Helsingfors beslöt studentkåren att hålla en minneshögtid på Athenaum. Till detta evangemang åstadkom Edelfelt, ur minnet och på bara ett par dagar, ett porträtt som blev en revansch för misslyckandet några år tidigare. Obesvärad av föremålets närvaro kunde konstnären nu fritt förvandla Rydberg till myt; den slitna gråheten i 1892 års version växte till blytung kraft och trötthet.

Susen Rydberg (Hasselblad) år 1878 under hennes förlovningstid med Viktor Rydberg.

Susen Rydberg (Hasselblad) år 1878 under hennes förlovningstid med Viktor Rydberg.

Nära Hedlundska kretsen och Rydberg stod den energiske, stränge, men varmhjärtade pedagogen Carl Jonas Meijerberg, en av ivrarne för vår elementarundervisnings och folkundervisnings utveckling, med vars frisinnade pedagogiska synpunkter Rydberg sympatiserade, liksom de möttes i ivern för skarpskyttesaken, som Meijerberg tog på skarpa allvaret och bland vars främste ledare han räknades.

Nära Hedlundska kretsen och Rydberg stod den energiske, stränge, men varmhjärtade pedagogen Carl Jonas Meijerberg, en av ivrarne för vår elementarundervisnings och folkundervisnings utveckling, med vars frisinnade pedagogiska synpunkter Rydberg sympatiserade, liksom de möttes i ivern för skarpskyttesaken, som Meijerberg tog på skarpa allvaret och bland vars främste ledare han räknades.

"Till ungdomsvännen Carl Leidesdorff från Viktor Rydberg". Cabinet-porträtt från Wald. Dahllöf, Göteborg. Möjligen från 1872, i alla fall inte tidigare.

"Till ungdomsvännen Carl Leidesdorff från Viktor Rydberg". Cabinet-porträtt från Wald. Dahllöf, Göteborg. Möjligen från 1872, i alla fall inte tidigare.

John Börjessons ("Kopparmärras" i Göteborg skapare) byst av Rydberg, som kan ses på Rydbergs mausoleum på Östra kyrkogården i Göteborg och i stadsparken i Jönköping.

John Börjessons ("Kopparmärras" i Göteborg skapare) byst av Rydberg, som kan ses på Rydbergs mausoleum på Östra kyrkogården i Göteborg och i stadsparken i Jönköping.

Esaias Tegnér, en av Rydbergs absoluta favoritförfattare (tillsammans med Stagnelius och Vergilius) och förebild. De båda träffades under R. gymnasietid i Växjö.

Esaias Tegnér, en av Rydbergs absoluta favoritförfattare (tillsammans med Stagnelius och Vergilius) och förebild. De båda träffades under R. gymnasietid i Växjö.

Pinterest
Search