Explore Chocolate Week, Awesome Art and more!

Dù chỉ là mô hình bằng chocolate nhưng mọi chi tiết dù là nhỏ nhất như đường ray, bánh xe, toa tàu... đều được chạm khắc y như thật.

Dù chỉ là mô hình bằng chocolate nhưng mọi chi tiết dù là nhỏ nhất như đường ray, bánh xe, toa tàu... đều được chạm khắc y như thật.

they don't have Chocolate Trains but awesome Model Train Scenery and Figures at www.modelleisenbahn-figuren.com

they don't have Chocolate Trains but awesome Model Train Scenery and Figures at www.modelleisenbahn-figuren.com

they don't have Chocolate Trains but awesome Model Train Scenery and Figures at www.modelleisenbahn-figuren.com

they don't have Chocolate Trains but awesome Model Train Scenery and Figures at www.modelleisenbahn-figuren.com

World's longest chocolate | Andrew Farrugia a chocolate artist from Malta spent more than 700 hours to built the train that measures 34 meters in length. Features every detail of a classic steam-powered train, made of the finest Belgian chocolate and weights 1250 kilograms.

World's longest chocolate

World's longest chocolate | Andrew Farrugia a chocolate artist from Malta spent more than 700 hours to built the train that measures 34 meters in length. Features every detail of a classic steam-powered train, made of the finest Belgian chocolate and weights 1250 kilograms.

they don't have Chocolate Trains but awesome Model Train Scenery and Figures at www.modelleisenbahn-figuren.com

they don't have Chocolate Trains but awesome Model Train Scenery and Figures at www.modelleisenbahn-figuren.com

oh my goodness. I don't know what the purpose of this was, but this is beyond CakeBoss...Masjid ul Haram Cake!

oh my goodness. I don't know what the purpose of this was, but this is beyond CakeBoss...Masjid ul Haram Cake!

Những quầy bán rong như thế này có rất nhiều trên các con phố ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Món ăn bạn có thể tìm thấy ở đây là những xiên táo đường, kẹo bông hay kem

Những quầy bán rong như thế này có rất nhiều trên các con phố ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Món ăn bạn có thể tìm thấy ở đây là những xiên táo đường, kẹo bông hay kem

they don't have Chocolate Trains but awesome Model Train Scenery and Figures at www.modelleisenbahn-figuren.com

they don't have Chocolate Trains but awesome Model Train Scenery and Figures at www.modelleisenbahn-figuren.com

Model of Notre Dame made out of chocolate. In a Montmarte chocolate shop, Paris

Model of Notre Dame made out of chocolate. In a Montmarte chocolate shop, Paris

Pinterest
Search