Explore Products and more!

Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, gần nhà thi đấu Phú Thọ, Quận 10, TPHCM, diện tích 6x24m http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/8425/cho-thue-nha-mat-tien-duong-ly-thuong-kiet-gan-nha-thi-dau-phu-tho-quan-10-tphcm-dien-tich-6x24m#.VRpai_yUczU

Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, gần nhà thi đấu Phú Thọ, Quận 10, TPHCM, diện tích 6x24m http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/8425/cho-thue-nha-mat-tien-duong-ly-thuong-kiet-gan-nha-thi-dau-phu-tho-quan-10-tphcm-dien-tich-6x24m#.VRpai_yUczU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Hồ Bá Kiện, Quận 10, TPHCM, DT 3.7x15m, giá 30 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/10742/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ho-ba-kien-quan-10-tphcm-dt-37x15m-gia-30-trieu#.Vqh04pp97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Hồ Bá Kiện, Quận 10, TPHCM, DT 3.7x15m, giá 30 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/10742/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ho-ba-kien-quan-10-tphcm-dt-37x15m-gia-30-trieu#.Vqh04pp97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường An Phú, Quận 2, TPHCM, DT 7,5x11m, giá 22 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11622/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-phu-quan-2-tphcm-dt-75x11m-gia-22-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường An Phú, Quận 2, TPHCM, DT 7,5x11m, giá 22 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11622/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-phu-quan-2-tphcm-dt-75x11m-gia-22-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Lý Thái Tổ, Quận 10, TPHCM, DT 6,6x22m, 1 trệt, 1 lửng, 4 lầu, giá 100 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/10791/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ly-thai-to-quan-10-tphcm-dt-66x22m-1-tret-1-lung-4-lau-gia-100-trieu#.VsrQM1uLTIU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Lý Thái Tổ, Quận 10, TPHCM, DT 6,6x22m, 1 trệt, 1 lửng, 4 lầu, giá 100 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/10791/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ly-thai-to-quan-10-tphcm-dt-66x22m-1-tret-1-lung-4-lau-gia-100-trieu#.VsrQM1uLTIU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Ba Tháng Hai, Quận 10, TPHCm, DT 3x25m, 1 trệt, 2 lầu, giá 32 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11336/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ba-thang-hai-quan-10-tphcm-dt-3x25m-1-tret-2-lau-gia-32-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Ba Tháng Hai, Quận 10, TPHCm, DT 3x25m, 1 trệt, 2 lầu, giá 32 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11336/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ba-thang-hai-quan-10-tphcm-dt-3x25m-1-tret-2-lau-gia-32-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Ba Tháng Hai, Quận 10, TPHCM, DT 4x28m, 1 trệt, 3 lầu, giá 6.000USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11302/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ba-thang-hai-quan-10-tphcm-dt-4x28m-1-tret-3-lau-gia-6-000usd

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Ba Tháng Hai, Quận 10, TPHCM, DT 4x28m, 1 trệt, 3 lầu, giá 6.000USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11302/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ba-thang-hai-quan-10-tphcm-dt-4x28m-1-tret-3-lau-gia-6-000usd

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Ba Tháng Hai, Quận 10, TPHCM, DT 4x20m, 1 trệt, 3 lầu, giá 2.700USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11305/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ba-thang-hai-quan-10-tphcm-dt-4x20m-1-tret-3-lau-gia-2-700usd

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Ba Tháng Hai, Quận 10, TPHCM, DT 4x20m, 1 trệt, 3 lầu, giá 2.700USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11305/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ba-thang-hai-quan-10-tphcm-dt-4x20m-1-tret-3-lau-gia-2-700usd

Pinterest
Search