Explore Vap Tphcm, Go Vap and more!

Explore related topics

Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Đức Thọ, phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM, diện tích 3,35x28m, 1 trệt, 2 lầu, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/9086/cho-thue-nha-mat-tien-duong-le-duc-tho-phuong-6-quan-go-vap-tphcm-dien-tich-335x28m-1-tret-2-lau-gia-35-trieu#.VYpivBuqqko

Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Đức Thọ, phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM, diện tích 3,35x28m, 1 trệt, 2 lầu, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/9086/cho-thue-nha-mat-tien-duong-le-duc-tho-phuong-6-quan-go-vap-tphcm-dien-tich-335x28m-1-tret-2-lau-gia-35-trieu#.VYpivBuqqko

Cho thuê nhà hẻm xe hơi đường Trần Đình Xu, Quận 1, TPHCM, diện tích 6,5x17m, 1 trệt, 2 lầu, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/9210/cho-thue-nha-hem-xe-hoi-duong-tran-dinh-xu-quan-1-tphcm-dien-tich-65x17m-1-tret-2-lau-gia-35-trieu#.VZ4tyF-qqko

Cho thuê nhà hẻm xe hơi đường Trần Đình Xu, Quận 1, TPHCM, diện tích 6,5x17m, 1 trệt, 2 lầu, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/9210/cho-thue-nha-hem-xe-hoi-duong-tran-dinh-xu-quan-1-tphcm-dien-tich-65x17m-1-tret-2-lau-gia-35-trieu#.VZ4tyF-qqko

Cho thuê nhà nguyên căn làm văn phòng, mặt tiền đường Xô Viết nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TPHCM, 8x25m, 1 trệt, 2 lầu, giá 140 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/9851/cho-thue-nha-nguyen-can-lam-van-phong-mat-tien-duong-xo-viet-nghe-tinh-quan-binh-thanh-tphcm-8x25m-1-tret-2-lau-gia-140-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn làm văn phòng, mặt tiền đường Xô Viết nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TPHCM, 8x25m, 1 trệt, 2 lầu, giá 140 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/9851/cho-thue-nha-nguyen-can-lam-van-phong-mat-tien-duong-xo-viet-nghe-tinh-quan-binh-thanh-tphcm-8x25m-1-tret-2-lau-gia-140-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn làm văn phòng, mặt tiền đường Nhiêu Tứ, quận Phú Nhuận, TPHCM, DT 5x28m, 1 trệt, 2 lầu, giá 40 triệu/tháng http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10063/cho-thue-nha-nguyen-can-lam-van-phong-mat-tien-duong-nhieu-tu-quan-phu-nhuan-tphcm-dt-5x28m-1-tret-2-lau-gia-40-trieuthang#.VjcXKNIrLIU

Cho thuê nhà nguyên căn làm văn phòng, mặt tiền đường Nhiêu Tứ, quận Phú Nhuận, TPHCM, DT 5x28m, 1 trệt, 2 lầu, giá 40 triệu/tháng http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10063/cho-thue-nha-nguyen-can-lam-van-phong-mat-tien-duong-nhieu-tu-quan-phu-nhuan-tphcm-dt-5x28m-1-tret-2-lau-gia-40-trieuthang#.VjcXKNIrLIU

Cho thuê nhà nguyên căn làm văn phòng, mặt tiền đường D1, Quận Bình Thạnh, TPHCM, DT 4,5x8m, 1 trệt, 2 lầu, giá 18 triệu/tháng http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10064/cho-thue-nha-nguyen-can-lam-van-phong-mat-tien-duong-d1-quan-binh-thanh-tphcm-dt-45x8m-1-tret-2-lau-gia-18-trieuthang#.VjcbZ9IrLIU

Cho thuê nhà nguyên căn làm văn phòng, mặt tiền đường D1, Quận Bình Thạnh, TPHCM, DT 4,5x8m, 1 trệt, 2 lầu, giá 18 triệu/tháng http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10064/cho-thue-nha-nguyen-can-lam-van-phong-mat-tien-duong-d1-quan-binh-thanh-tphcm-dt-45x8m-1-tret-2-lau-gia-18-trieuthang#.VjcbZ9IrLIU

Cho thuê nhà nguyên căn, 2 mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TPHCM, DT 7.7x20m, 1 trệt, 1 lầu, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10643/cho-thue-nha-nguyen-can-2-mat-tien-duong-huynh-tan-phat-quan-7-tphcm-dt-77x20m-1-tret-1-lau-gia-35-trieu#.VpYOj7Z97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, 2 mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TPHCM, DT 7.7x20m, 1 trệt, 1 lầu, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10643/cho-thue-nha-nguyen-can-2-mat-tien-duong-huynh-tan-phat-quan-7-tphcm-dt-77x20m-1-tret-1-lau-gia-35-trieu#.VpYOj7Z97IU

Cho thuê nhà Quận 1 Nhà 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, sân thượng mặt tiền đường Lê Lai, diện tích 3,6x10m, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/8180/cho-thue-nha-quan-1-nha-1-tret-1-lung-2-lau-san-thuong-mat-tien-duong-le-lai-dien-tich-36x10m-gia-35-trieu#.VNBIbdKUd2I

Cho thuê nhà Quận 1 Nhà 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, sân thượng mặt tiền đường Lê Lai, diện tích 3,6x10m, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/8180/cho-thue-nha-quan-1-nha-1-tret-1-lung-2-lau-san-thuong-mat-tien-duong-le-lai-dien-tich-36x10m-gia-35-trieu#.VNBIbdKUd2I

Cho thuê nhà nguyên căn làm văn phòng hẻm xe hơi đường số 8, phường Bình An, Quận 2, TPHCM, 8x8,1m, 1 trệt 2 lầu, giá 22 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/9552/cho-thue-nha-nguyen-can-lam-van-phong-hem-xe-hoi-duong-so-8-phuong-binh-an-quan-2-tphcm-8x81m-1-tret-2-lau-gia-22-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn làm văn phòng hẻm xe hơi đường số 8, phường Bình An, Quận 2, TPHCM, 8x8,1m, 1 trệt 2 lầu, giá 22 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/9552/cho-thue-nha-nguyen-can-lam-van-phong-hem-xe-hoi-duong-so-8-phuong-binh-an-quan-2-tphcm-8x81m-1-tret-2-lau-gia-22-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn làm văn phòng mặt tiền đường Trần Não, Quận 2, TPHCM, 5x31m, 1 trệt, 1 lầu, giá 30 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/9547/cho-thue-nha-nguyen-can-lam-van-phong-mat-tien-duong-tran-nao-quan-2-tphcm-5x31m-1-tret-1-lau-gia-30-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn làm văn phòng mặt tiền đường Trần Não, Quận 2, TPHCM, 5x31m, 1 trệt, 1 lầu, giá 30 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/9547/cho-thue-nha-nguyen-can-lam-van-phong-mat-tien-duong-tran-nao-quan-2-tphcm-5x31m-1-tret-1-lau-gia-30-trieu

Cho thuê nhà Quận 1 Nhà 1 trệt, 2 lầu mặt tiền đường Đặng Dung, phường Tân Định, diện tích 5x25m http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/8095/cho-thue-nha-quan-1-nha-1-tret-2-lau-mat-tien-duong-dang-dung-phuong-tan-dinh-dien-tich-5x25m#.VMCjNdKUd2I

Cho thuê nhà Quận 1 Nhà 1 trệt, 2 lầu mặt tiền đường Đặng Dung, phường Tân Định, diện tích 5x25m http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/8095/cho-thue-nha-quan-1-nha-1-tret-2-lau-mat-tien-duong-dang-dung-phuong-tan-dinh-dien-tich-5x25m#.VMCjNdKUd2I

Pinterest
Search