Explore London Bus, Print Patterns and more!

London Bus, Print Patterns, Buses, Greeting Card, Kid Stuff, Illustrations, Cards, Art Journals, British

14449898_212980495786035_3939414071922472929_n.png (960×960)

14449898_212980495786035_3939414071922472929_n.png (960×960)

14568132_1607592832870899_10284071579838028_n.jpg (640×617)

14568132_1607592832870899_10284071579838028_n.jpg (640×617)

djeco sticker cuteness

Aren't these stickers fantastic?

"Đôi khi tôi muốn mình mở lời nhiều hơn một chút. Nhưng mỗi khi tôi nói ra những gì tôi cho là ý nghĩa, thì lại nhận về những phản hồi hoàn toàn vô nghĩa. Nên tôi chọn sự lặng im, như thế tôi dễ hiểu hơn, hiểu mình và hiểu người.”● FB Tình Ca Phố●  Facebook: Tu Es Mon Lilas

"Đôi khi tôi muốn mình mở lời nhiều hơn một chút. Nhưng mỗi khi tôi nói ra những gì tôi cho là ý nghĩa, thì lại nhận về những phản hồi hoàn toàn vô nghĩa. Nên tôi chọn sự lặng im, như thế tôi dễ hiểu hơn, hiểu mình và hiểu người.”● FB Tình Ca Phố● Facebook: Tu Es Mon Lilas

Bạn bè, có phải việc gì cũng nói được đâu. Cuộc sống mỗi người một khác, thân đến đâu cũng chỉ biết được một góc của nhau.     - Đoàn Bảo Châu

Bạn bè, có phải việc gì cũng nói được đâu. Cuộc sống mỗi người một khác, thân đến đâu cũng chỉ biết được một góc của nhau. - Đoàn Bảo Châu

There Are, Feelings

“Muốn hỏi một câu “Tại sao”, cũng không phải muốn biết kết quả chân chính, chẳng qua chỉ vì không cam lòng.” {Ánh sáng thành phố - Lôi Mễ} des by HinaNg

“Muốn hỏi một câu “Tại sao”, cũng không phải muốn biết kết quả chân chính, chẳng qua chỉ vì không cam lòng.” {Ánh sáng thành phố - Lôi Mễ} des by HinaNg

London Eye Tracey English http://tracey-english.blogspot.co.uk

London Greeting Card, blank inside, printed on card with light satin coating, x comes with a white envelope and packed in a polypropylene bag.

Pinterest
Search