Explore Nu Est and more!

Nu Est

#wattpad #fanfiction Au: Hắc Miu Category: SE Pairing: MinRen  Fore word:  "Thế giới này rộng lớn là thế... Đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được em Nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư nhỏ bé Gặp ai cũng thấy... giống em Làm ơn... quay về bên anh! Anh cần em..."

#wattpad #fanfiction Au: Hắc Miu Category: SE Pairing: MinRen Fore word: "Thế giới này rộng lớn là thế... Đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được em Nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư nhỏ bé Gặp ai cũng thấy... giống em Làm ơn... quay về bên anh! Anh cần em..."

When Nu'est's Ren finally leaves back his yojja style. *Drools* Manly -nods-

When Nu'est's Ren finally leaves back his yojja style. *Drools* Manly -nods-

NU'EST's JR proves to be another handsome blonde in individual teaser | http://www.allkpop.com/article/2014/06/nuests-jr-proves-to-be-another-handsome-blonde-in-individual-teaser

NU'EST's JR proves to be another handsome blonde in individual teaser

NU'EST's JR proves to be another handsome blonde in individual teaser | http://www.allkpop.com/article/2014/06/nuests-jr-proves-to-be-another-handsome-blonde-in-individual-teaser

Ren from NU'EST - I'm so happy that he finally doesn't have blonde hair! I love his blonde hair, but it was time for a change.

Ren from NU'EST - I'm so happy that he finally doesn't have blonde hair! I love his blonde hair, but it was time for a change.

Pinterest
Search