Explore these ideas and much more!

หลวงพ่อคูณ.

หลวงพ่อคูณ.

http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=a21f2b22-f4b4-413d-ad06-967400ec94a8

http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=a21f2b22-f4b4-413d-ad06-967400ec94a8

อาจารย์ยอด : ฤทธิ์คาถาชินบัญชร [ลึกลับ]

อาจารย์ยอด : ฤทธิ์คาถาชินบัญชร [ลึกลับ]

http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=2918842b-69fa-4dc0-a62c-8fec16d1bd26&ctid=d84d129b-5a40-44c5-be4b-b2b9053c155e เรื่องจริงไม่อิงนิยาย

http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=2918842b-69fa-4dc0-a62c-8fec16d1bd26&ctid=d84d129b-5a40-44c5-be4b-b2b9053c155e เรื่องจริงไม่อิงนิยาย

ธรรมชาติ ธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง ระดับสูงหรือต่ำไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นจากมนุษย์ไปจำกัดความสูงต่ำของมัน ต่างคนต่างมีมุมมอง นานาจิตตัง สรรพวิชาในโลกนี้ก็ไม่มีการแบ่งแยก นอกจากผู้ที่ศึกษาจะแบ่งแยกกันเอง เพราะฉะนั้นต้องใช้สติปัญญา

ธรรมชาติ ธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง ระดับสูงหรือต่ำไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นจากมนุษย์ไปจำกัดความสูงต่ำของมัน ต่างคนต่างมีมุมมอง นานาจิตตัง สรรพวิชาในโลกนี้ก็ไม่มีการแบ่งแยก นอกจากผู้ที่ศึกษาจะแบ่งแยกกันเอง เพราะฉะนั้นต้องใช้สติปัญญา

1 พระนางอุบาสิกาวิสาขา ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นยอดแห่งอุปัฏฐายิกา 13 52  นาที

1 พระนางอุบาสิกาวิสาขา ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นยอดแห่งอุปัฏฐายิกา 13 52 นาที

http://www.huangjuiwell.com  http://www.huangjuijing.com

http://www.huangjuiwell.com http://www.huangjuijing.com

ตั้งโต๊ะทำงานให้ถูกมุมร่ำรวย

ตั้งโต๊ะทำงานให้ถูกมุมร่ำรวย

รูปภาพ

รูปภาพ

Pinterest
Search