Explore Kananen Jorma and more!

Kananen, Jorma / Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona : miten kirjoitan toimintatutkimuksen opinnäytetyönä.

"Suojelen sinua kaikelta: kuinka rakastaa ja tulla rakastetuksi" Käänteentekevää nykytutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miksi ja miten rakastamme. Kirjassa kuvataan strategioita, joilla ihmiset käsittelevät kiintymyssuhdetarpeitaan ja -pelkojaan sekä annetaan käytännön välineitä vaikeiden vuorovaikutustilanteiden ja parisuhteen siirtymävaiheiden käsittelyyn.

Häirintä ja syrjintä työpaikalla : ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja selvittäminen / Minea Ahlroth. Kirja antaa työvälineitä häirintätapausten ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen, ratkaisemiseen ja seuraamuksiin. Kirjassa käydään läpi eri työlakeihin sisältyvät häirintä- ja syrjintämääritelmät ja seuraamukset sekä luodaan katsaus uusimpaan oikeuskäytäntöön ja uudistuvaan yhdenvertaisuuslakiin.

Työnohjauksen käsikirja / Kai Alhanen, Anne Kansanaho...Kirjassa käsitellään työnohjauksen toteuttamista työssä tapahtuvan oppimisen, dialogisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen reflektion näkökulmasta. Teos on tarkoitettu kaikille työnohjauksesta kiinnostuneille ammattialasta riippumatta.

Hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi : valinnanvapauden muotoutuminen sote-palveluissa / Maijaliisa Junnila, Lauta Hietapakka, Anne Whellams. Valinnanvapaus on viime vuosikymmenen aikana ollut useissa Euroopan maissa keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista. Valinnanvapaudella on tavoiteltu erilaisia asioita, kuten asiakkaan aseman, hoitoon pääsyn tai hoidon laadun paranemista tai palvelujen tuottajien välistä kilpailua.

"Kohti voimavarojen ja kuormituksen tasapainoa" Kirja laajentaa käsitystämme työn kuormitustekijöistä; stressistä, ja työhön leipääntymisestä (boreout) kuormitusta aiheuttavina tekijöinä. Teos on hyvin työkalupainotteinen ja antaa ideoita kuormittavuuden tasapainon löytymiseen.

Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. 2 / Sonja Gehring, Sanni Heinzmann.

Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö : mistä SOTE-uudistuksessa on kysymys? / Hiilamo, Heikki, kirjoittaja.

Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä -teoksessa kuvataan erilaisia lähestymistapoja yhteisöllisyyteen ja tarkastellaan niiden taustalla olevia teoreettismetodologisia kysymyksiä. Teoksen artikkeleissa avataan yhteisöllisyyttä sosiaalityössä useista näkökulmista ja erialaisissa yhteyksissä / Sanna Väyrynen, Kaisa Kostamo-Pääkkö, Pekka Ojaniemi.

Pöytä yhdelle : yksinäisyydestä ja yksin olemisen taidosta / Honkasalo, Laura

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search