Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Variable Estadística, Excel Youtube and more!

Diagrama de dispersión o nube de puntos, línea de tendencia y coeficiente de correlación en el excel - YouTube

Diagrama de dispersión o nube de puntos, línea de tendencia y coeficiente de correlación en el excel - YouTube

Muestreos probabilísticos y los no probabilísticos.

Muestreos probabilísticos y los no probabilísticos.

B.1 Tipus Experiments deterministes, aleatoris, espai mostral

B.1 Tipus Experiments deterministes, aleatoris, espai mostral

Variables estadístiques: Definició, Tipus (Qualitatives o atributs i Quantitatives: Discretes i Continues)

Variables estadístiques: Definició, Tipus (Qualitatives o atributs i Quantitatives: Discretes i Continues)

ESTADISTICA: definició, étapes d'un estudi estadistic, població i mostra.

ESTADISTICA: definició, étapes d'un estudi estadistic, població i mostra.

Variable estadística exemples (Qualitatives i Quantitatives: discretes  ocontínues)  - YouTube

Variable estadística exemples (Qualitatives i Quantitatives: discretes ocontínues) - YouTube

Medidas de posición no centrales: Cuartiles, deciles y percentiles. Ejem...

Medidas de posición no centrales: Cuartiles, deciles y percentiles. Ejem...

Càlcul variançia i desviació típica amb dades agrupades en intervals

Càlcul variançia i desviació típica amb dades agrupades en intervals

Pictograma

Pictograma

Diagrama de Sectores - Vitutor

Diagrama de Sectores - Vitutor