Παίξε παλιάτσο τα τραγούδια σου τελειώνουν -Πυξ λαξ <3

Παίξε παλιάτσο τα τραγούδια σου τελειώνουν -Πυξ λαξ <3

<3

Blogger is a free blog publishing tool from Google for easily sharing your thoughts with the world. Blogger makes it simple to post text, photos and video onto your personal or team blog.

<3

Welcome! I am 24 y old girl and I blog random photos&quotes that catch my eye and/or inspire me somehow, non of them are mine unless stated otherwise. I've had...

<3

I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn't arrived yet. I have just one day, today, and I'm going to be happy...

Pinterest
Search