Explore Public, Deuteronomy 4, and more!

WALANG IBANG DIYOS MALIBAN SA PANGINOON  Unawain mo nga sa araw na ito at isaalang-alang mo sa iyong puso na ang Panginoon ay siyang Dios sa kalangitan sa itaas at sa kalupaan sa ibaba; wala nang iba pa.  Deuteronomy 4:39

WALANG IBANG DIYOS MALIBAN SA PANGINOON Unawain mo nga sa araw na ito at isaalang-alang mo sa iyong puso na ang Panginoon ay siyang Dios sa kalangitan sa itaas at sa kalupaan sa ibaba; wala nang iba pa. Deuteronomy 4:39

Untitled

Carlo Eric Sanchez added a new photo.

Untitled

Carlo Eric Sanchez added a new photo.

Untitled

Carlo Eric Sanchez added a new photo.

MAKIKILALA MO ANG DIYOS KUNG HAHANAPIN MO SIYA NG BUONG PUSO AT BUONG KALULUWA  Nguni't kung mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Dios ay iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa.  Deuteronomy 4:29

MAKIKILALA MO ANG DIYOS KUNG HAHANAPIN MO SIYA NG BUONG PUSO AT BUONG KALULUWA Nguni't kung mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Dios ay iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Deuteronomy 4:29

Untitled

Carlo Eric Sanchez added a new photo.

WAG KAYONG MAGBABANGGIT NG IBANG PANGALAN MALIBAN SA TUNAY NA DIYOS.  At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan: at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang dios o marinig man mula inyong bibig.  Exodus 23:13

WAG KAYONG MAGBABANGGIT NG IBANG PANGALAN MALIBAN SA TUNAY NA DIYOS. At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan: at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang dios o marinig man mula inyong bibig. Exodus 23:13

Untitled

Carlo Eric Sanchez added a new photo.

Untitled

Carlo Eric Sanchez added a new photo.

Pinterest
Search