Explore Vietnam, Tins, and more!

Nguyên tắc và tiêu chuẩn đồng phục học sinh sinh viên Việt Nam

Nguyên tắc và tiêu chuẩn đồng phục học sinh sinh viên Việt Nam

Đồng phục học sinh Việt : Sự thay đổi xưa và nay

Đồng phục học sinh Việt : Sự thay đổi xưa và nay

Đồng phục thiên phước cam kết chất lượng theo thời gian

Đồng phục thiên phước cam kết chất lượng theo thời gian

안녕하세요! 페미닌걸입니다.오늘은 계절에 상관없이,교복 이쁘게 입는법에 대한 기초적인편을 준비해봤습니다♬ 가디건부터 자켓등 교복에 어울렸던 아이템과 핏에 대한 내용들로 정리했으니, 교복패션에 참고하시면 좋을것 같네요! 사진의 출저는 불량소녀와 뿌앤뿌 입니다! 1. 셔츠는 라인이 있는게 좋음!::)♥  요즘에는 교복도 하나의 패션이라, 허리에 라인이 들어간 셔츠가 대세! 특히 이런 셔츠들은 말라보이는데 효과가..

안녕하세요! 페미닌걸입니다.오늘은 계절에 상관없이,교복 이쁘게 입는법에 대한 기초적인편을 준비해봤습니다♬ 가디건부터 자켓등 교복에 어울렸던 아이템과 핏에 대한 내용들로 정리했으니, 교복패션에 참고하시면 좋을것 같네요! 사진의 출저는 불량소녀와 뿌앤뿌 입니다! 1. 셔츠는 라인이 있는게 좋음!::)♥ 요즘에는 교복도 하나의 패션이라, 허리에 라인이 들어간 셔츠가 대세! 특히 이런 셔츠들은 말라보이는데 효과가..

A striking series by British photographer, Julian Germain. “Classroom Portraits” (2004-2015) features classrooms from 19 different countries. See more images below!             Julian Germain’s Website Via: this isn’t happiness

Amazing “Classroom Portraits” by Julian Germain

Đồng phục học sinh nỗi lo của các bậc phụ huynh

Đồng phục học sinh nỗi lo của các bậc phụ huynh

[Photos] Xe Velo Solex: A Forgotten Saigon Classic - Saigoneer

Vietnam War Captured in Never-Before-Seen Newsweek Photos From 1965 - Newsweek and The Daily Beast - Street scene in Saigon 1965

World Classrooms: School Kuramo Junior College, Victoria Island, Lagos, Nigeria

Quiet at the back: classrooms around the world – in pictures

From the Russian pupils in Prada to the Nigerian children who sit four to a desk, photographer Julian Germain takes us on a journey around the world's classrooms

Pinterest
Search