Explore Hands, Blog and more!

Explore related topics

C+ Files for Hand Instrumentation…You Gotta Have ‘em

C+ Files for Hand Instrumentation…You Gotta Have ‘em

tinyksize7.jpg

This sterling silver ring is not only attractive, it is a fully functional knitting needle gauge!

Toothbrush and plaque deposit on teeth and gums.  Pretty convincing argument to brush - and brush often!

Toothbrush and plaque deposit on teeth and gums. Pretty convincing argument to brush - and brush often!

Gingivitis. Coloured scanning electron micrograph (SEM) of a large number of bacteria (round) in the gingiva (gums) of a human mouth.

Gingivitis. Coloured scanning electron micrograph (SEM) of a large number of bacteria (round) in the gingiva (gums) of a human mouth.

johnnybravo20: Achilles

Achilles: "Look at me. I am the son of a great man. A goddess was my mother. Yet death and inexorable destiny are waiting for me.

CÁC THỰC THỂ LÂM SÀNG CÓ THỂ BIỂU HIỆN GIỐNG ĐAU RĂNG   THU THẬP BỆNH SỬ BỆNH NHÂN (tiếp theo) - Tiến triển cơn đau của bệnh nhân theo thời gian cần được ghi nhận lại.    Cơn đau ngày càng giảm nặng hơn hoặc thay đổi kể từ khi khởi phát tất cả những điều này cần được phân tích dựa trên ba yếu tố: tần suất cường độ và thời gian kéo dài.    Cơn đau không thay đổi theo thời gian thường không có nguồn gốc do răng.   - Đặc điểm của cơn đau chẳng hạn như cảm giác đau như thế nào? là một yếu tố…

CÁC THỰC THỂ LÂM SÀNG CÓ THỂ BIỂU HIỆN GIỐNG ĐAU RĂNG THU THẬP BỆNH SỬ BỆNH NHÂN (tiếp theo) - Tiến triển cơn đau của bệnh nhân theo thời gian cần được ghi nhận lại. Cơn đau ngày càng giảm nặng hơn hoặc thay đổi kể từ khi khởi phát tất cả những điều này cần được phân tích dựa trên ba yếu tố: tần suất cường độ và thời gian kéo dài. Cơn đau không thay đổi theo thời gian thường không có nguồn gốc do răng. - Đặc điểm của cơn đau chẳng hạn như cảm giác đau như thế nào? là một yếu tố…

Logo design for UBC Graduate Endodontics

Logo design for UBC Graduate Endodontics

The NEXT Best File

The NEXT Best File

Pinterest
Search