Explore Heart, Of and more!

Explore related topics

6. Con gái có thể lớn nhanh trong lòng cha nhưng sẽ không bao giờ lớn trong trái tim của Người.

6. Con gái có thể lớn nhanh trong lòng cha nhưng sẽ không bao giờ lớn trong trái tim của Người.

4. Mỗi cô gái có thể không phải là nữ hoàng của chồng mình nhưng luôn là công chúa của cha họ.

4. Mỗi cô gái có thể không phải là nữ hoàng của chồng mình nhưng luôn là công chúa của cha họ.

5. Người cha chỉ nắm lấy bàn tay con gái mình trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại nắm giữ trái tim cô ấy mãi mãi.

5. Người cha chỉ nắm lấy bàn tay con gái mình trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại nắm giữ trái tim cô ấy mãi mãi.

10. Không ai có thể khiến người phụ nữ trở thành một nữ hoàng ngoại trừ người cha.

10. Không ai có thể khiến người phụ nữ trở thành một nữ hoàng ngoại trừ người cha.

13. Có một cô gái đã đánh cắp trái tim tôi và cô ấy gọi tôi là cha.

13. Có một cô gái đã đánh cắp trái tim tôi và cô ấy gọi tôi là cha.

8. Người cha luôn khiến con gái nhỏ bé của mình trở thành một người phụ nữ nhỏ. Và khi cô đã là một người phụ nữ, ông lại muốn biến cô trở lại như xưa. - Enid Bagnold

8. Người cha luôn khiến con gái nhỏ bé của mình trở thành một người phụ nữ nhỏ. Và khi cô đã là một người phụ nữ, ông lại muốn biến cô trở lại như xưa. - Enid Bagnold

15. Lý do tại sao những cô con gái yêu cha họ nhất là vì ít nhất có một người đàn ông trên thế giới này sẽ không bao giờ khiến cô tổn thương.

15. Lý do tại sao những cô con gái yêu cha họ nhất là vì ít nhất có một người đàn ông trên thế giới này sẽ không bao giờ khiến cô tổn thương.

12. Món quà to lớn nhất tôi nhận được từ Thượng đế, và tôi gọi người ấy là cha!

12. Món quà to lớn nhất tôi nhận được từ Thượng đế, và tôi gọi người ấy là cha!

3. Không ai trên thế giới này có thể yêu thương một cô gái hơn chính cha cô ta. - Michael Ratnadeepak

3. Không ai trên thế giới này có thể yêu thương một cô gái hơn chính cha cô ta. - Michael Ratnadeepak

9. Người đàn ông đích thực đối xử với phụ nữ của mình giống như cách ông muốn người đàn ông khác đối xử với con gái của ông.

9. Người đàn ông đích thực đối xử với phụ nữ của mình giống như cách ông muốn người đàn ông khác đối xử với con gái của ông.

Pinterest
Search