Explore North Vietnam, Traditional Clothes and more!

http://www.greeneratravel.com/ Photo by Chi Dung (Southeast Asia)

http://www.greeneratravel.com/ Photo by Chi Dung (Southeast Asia)

Vẻ đẹp “không thể trộn lẫn” của phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20

Vẻ đẹp “không thể trộn lẫn” của phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20

Madame Nhu, Manhhai's photo collections on Flickr, with English caption

Madame Nhu, Manhhai's photo collections on Flickr, with English caption

Từ trái sang: mẫu áo dài đặc trưng của "Madame Nhu" - phu nhân của Ngô Đình Nhu: không có cổ và hoa văn lá tre một thời gây tranh cãi. Hình 2: Áo dài những năm 1990, thời kì 1970 bị xem là "suy đồi" gây ra nhiều tranh cãi. Hình 3: mẫu áo dài đầu thế kỉ 21, tuy có nhiều biến thể nhưng những đường nét chủ yếu vẫn được giữ nguyên

Từ trái sang: mẫu áo dài đặc trưng của "Madame Nhu" - phu nhân của Ngô Đình Nhu: không có cổ và hoa văn lá tre một thời gây tranh cãi. Hình 2: Áo dài những năm 1990, thời kì 1970 bị xem là "suy đồi" gây ra nhiều tranh cãi. Hình 3: mẫu áo dài đầu thế kỉ 21, tuy có nhiều biến thể nhưng những đường nét chủ yếu vẫn được giữ nguyên

On a postcard dated 1904, two women wear áo ngũ thân, the form of the ao dai worn in the nineteenth and early twentieth centuries.

On a postcard dated 1904, two women wear áo ngũ thân, the form of the ao dai worn in the nineteenth and early twentieth centuries.

Pinterest
Search