Explore these ideas and much more!

шкаф кровать стол горизонтальная взрослая МеТра для малогабаритных квартир

шкаф кровать стол горизонтальная взрослая МеТра для малогабаритных квартир

Cuando tu mami te diga que vayas a colgar la ropa al tendedero, dile que en eso andas. Blog dedicado...

Cuando tu mami te diga que vayas a colgar la ropa al tendedero, dile que en eso andas. Blog dedicado...

“mastro”是一个小型家具,它的灵感来自于传统工匠工作室中的旧工作台或凳子。桌面是用酸蚀铁板材料制作的,两侧各有一个槽,内部可以放两个杉木支架,节省空间便于储存。这两个木桌腿很容易抽出,简单的插接在铁皮桌面上即可使用。尺寸:80 x 160 x 75 cm。设计者:gum design

“mastro”是一个小型家具,它的灵感来自于传统工匠工作室中的旧工作台或凳子。桌面是用酸蚀铁板材料制作的,两侧各有一个槽,内部可以放两个杉木支架,节省空间便于储存。这两个木桌腿很容易抽出,简单的插接在铁皮桌面上即可使用。尺寸:80 x 160 x 75 cm。设计者:gum design

Photo "2813" in the album "NGÀM GỖ - WOOD JOINTS" by ÂuCơ | .::MILI.VN::. Diễn đàn - Cộng đồng Kiến trúc & Xây dựng

Photo "2813" in the album "NGÀM GỖ - WOOD JOINTS" by ÂuCơ | .::MILI.VN::. Diễn đàn - Cộng đồng Kiến trúc & Xây dựng

cement-wood table

cement-wood table

Pinterest
Search