Explore these ideas and much more!

Explore related topics

สถาปนิกรุ่นใหญ่ออกแบบ ‘บ้านกันแผ่นดินไหวจากยางรถยนต์’ ให้เฮติ

สถาปนิกรุ่นใหญ่ออกแบบ ‘บ้านกันแผ่นดินไหวจากยางรถยนต์’ ให้เฮติ

‘ห้องสมุดลอยน้ำ’ ส่งต่อความรู้ สู่น้องในเรือนแพ จ.ลำพูน

‘ห้องสมุดลอยน้ำ’ ส่งต่อความรู้ สู่น้องในเรือนแพ จ.ลำพูน

Nosara Recycling Center ศูนย์แยกขยะ เพื่อสุขอนามัยของชุมชน

Nosara Recycling Center ศูนย์แยกขยะ เพื่อสุขอนามัยของชุมชน

โรงเรียนปัญญาเด่น ปลูกความรู้คู่ความยั่งยืน

โรงเรียนปัญญาเด่น ปลูกความรู้คู่ความยั่งยืน

บ้านพักฉุกเฉิน ไม่ยาวนานแบบคอนกรีต แต่ยั่งยืนในใจคน

บ้านพักฉุกเฉิน ไม่ยาวนานแบบคอนกรีต แต่ยั่งยืนในใจคน

2 วัน 3 คนในอิหร่าน เปลี่ยนไม้ไผ่และต้นข้าวให้เป็นบ้านพักแบบยั่งยืน

2 วัน 3 คนในอิหร่าน เปลี่ยนไม้ไผ่และต้นข้าวให้เป็นบ้านพักแบบยั่งยืน

‘LIFT House’ บ้านครึ่งบกครึ่งน้ำ เทคโนโลยีบ้านๆ เพื่อรับมือน้ำท่วม

‘LIFT House’ บ้านครึ่งบกครึ่งน้ำ เทคโนโลยีบ้านๆ เพื่อรับมือน้ำท่วม

ไม่มีเงิน ไม่มีที่ดิน ก็บ่ยั่น! ชาวบังคลาเทศสร้างลานชุมชนกลางน้ำได้สำเร็จ

ไม่มีเงิน ไม่มีที่ดิน ก็บ่ยั่น! ชาวบังคลาเทศสร้างลานชุมชนกลางน้ำได้สำเร็จ

Pinterest
Search