Explore these ideas and much more!

Godteri som skrivestarter

Godteri som skrivestarter

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

Å arbeide med sosial kompetanse

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

SPØRREORD_74 KB

Skriveopplæring

SPØRREORD_74 KB

Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata...

Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata...

mandagsmoro

mandagsmoro

SKOLELYST: februar 2014

SKOLELYST: februar 2014

Ordlistespill F5

Ordlistespill F5

Jackpot of printable worksheets for Norwegian learning!

Skriveopplæring

Jackpot of printable worksheets for Norwegian learning!

Pinterest
Search