Explore these ideas and more!

Din Ahlakında Sevginin Önemi:İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise,Rahman (olan Allah),onlar için bir sevgi kılacaktır.(Meryem Suresi,96) TEVRAT:Sevgiyi,sadakati hiç yanından ayırma,bağla onları boynuna,yaz yüreğinin levhasına.Böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde beğeni ve saygınlık kazanacaksın.(Süleyman Meselleri,Bap3,3-4) İNCİL:Sevgi,Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir.Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi,O'nun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir(Yuhanna'nın…

Din Ahlakında Sevginin Önemi:İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise,Rahman (olan Allah),onlar için bir sevgi kılacaktır.(Meryem Suresi,96) TEVRAT:Sevgiyi,sadakati hiç yanından ayırma,bağla onları boynuna,yaz yüreğinin levhasına.Böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde beğeni ve saygınlık kazanacaksın.(Süleyman Meselleri,Bap3,3-4) İNCİL:Sevgi,Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir.Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi,O'nun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir(Yuhanna'nın…

Boş Şeylerden Yüz Çevirmek: Onlar, 'tümüyle boş' şeylerden yüz çevirenlerdir; (Müminun Suresi, 3) İncil Bayağı ve boş sözlerden sakın... (Timoteos'a II. Mektup, Bap 2, 16) Tevrat Gözlerimi boş şeylerden çevir, beni Kendi yolunda yaşat. (Mezmurlar, Bap 119, 37)

Boş Şeylerden Yüz Çevirmek: Onlar, 'tümüyle boş' şeylerden yüz çevirenlerdir; (Müminun Suresi, 3) İncil Bayağı ve boş sözlerden sakın... (Timoteos'a II. Mektup, Bap 2, 16) Tevrat Gözlerimi boş şeylerden çevir, beni Kendi yolunda yaşat. (Mezmurlar, Bap 119, 37)

O,size Kitap'ta:"Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde,onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar,onlarla oturmayın,yoksa siz de onlar gibi olursunuz"diye indirdi.Doğrusu Allah,münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır.(Nisa Suresi,140)TEVRAT:Ne mutlu o insana ki,kötülerin öğüdüyle yürümez,günahkarların yolunda durmaz,alaycıların arasında oturmaz.Ancak zevkini Rabbin Yasası'ndan alır.Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin…

O,size Kitap'ta:"Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde,onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar,onlarla oturmayın,yoksa siz de onlar gibi olursunuz"diye indirdi.Doğrusu Allah,münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır.(Nisa Suresi,140)TEVRAT:Ne mutlu o insana ki,kötülerin öğüdüyle yürümez,günahkarların yolunda durmaz,alaycıların arasında oturmaz.Ancak zevkini Rabbin Yasası'ndan alır.Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin…

Bağışlayıcı Olmak: Sen af yolunu benimse, uygun olanı emret ve cahillerden yüz çevir. (Araf Suresi, 199) TEVRAT:Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar, olayı diline dolayansa can dostları ayırır. (Süleyman Meselleri, Bap 17, 9) İNCİL: ... Yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. (Pavlus'un Koloselilere Mektubu, Bap…

Bağışlayıcı Olmak: Sen af yolunu benimse, uygun olanı emret ve cahillerden yüz çevir. (Araf Suresi, 199) TEVRAT:Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar, olayı diline dolayansa can dostları ayırır. (Süleyman Meselleri, Bap 17, 9) İNCİL: ... Yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. (Pavlus'un Koloselilere Mektubu, Bap…

Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?Onlara öyle bir yoksulluk,öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki,sonunda elçi,beraberindeki müminlerle;"Allah'ın yardımı ne zaman?"diyordu.Dikkat edin.Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.(Bakara Suresi,214)İNCİL:Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere!...Sevinin,sevinçle coşun!Çünkü ödülünüz büyüktür.Sizden önce yaşamış olan peygamberlere de böyle zulmettiler.(Matta,Bap…

Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?Onlara öyle bir yoksulluk,öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki,sonunda elçi,beraberindeki müminlerle;"Allah'ın yardımı ne zaman?"diyordu.Dikkat edin.Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.(Bakara Suresi,214)İNCİL:Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere!...Sevinin,sevinçle coşun!Çünkü ödülünüz büyüktür.Sizden önce yaşamış olan peygamberlere de böyle zulmettiler.(Matta,Bap…

Sabırlı Olmak: Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. (Bakara Suresi, 155) TEVRAT: Sabırlı kişi yiğitten üstündür.. (Süleyman Meselleri, Bap 16, 32) İNCİL: Rab'bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese karşı sevecen ve öğretmeye yetenekli olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalı. (Timoteosa II. Mektup, Bap 2, 24)

Sabırlı Olmak: Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. (Bakara Suresi, 155) TEVRAT: Sabırlı kişi yiğitten üstündür.. (Süleyman Meselleri, Bap 16, 32) İNCİL: Rab'bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese karşı sevecen ve öğretmeye yetenekli olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalı. (Timoteosa II. Mektup, Bap 2, 24)

Korkmamak ve Hüzne Kapılmamak:Onlar,kendilerine insanlar:"Size karşı insanlar topladılar,artık onlardan korkun"dedikleri halde imanları artanlar ve:"Allah bize yeter,O ne güzel vekildir"diyenlerdir.Bundan dolayı,kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan bir bolluk ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler.Onlar,Allah'ın rızasına uydular.Allah,büyük fazl sahibidir.İşte bu şeytan,ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın, eğer mü'minlerseniz, Ben'den korkun. (Al-i İmran Suresi, 173-175)

"A practicing Muslim is one who knows he’s not perfect, but is always striving to be better himself and make others around him better." (via abdulbary)

Ataların Batıl Töresine-Dinine Uymamak:Onlara,"Allah'ın indirdiklerine uyun" denildiğinde,derler ki;"Hayır,biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. "Şayet şeytan, onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı (buna uyacaklar)? (Lokman Suresi, 21)TEVRAT:Sözlerimi dinlemek istemeyen atalarının fesatlarına döndüler ve başka ilahlara kulluk etmek için onların ardınca gittiler... İşte onlara bir kötülük getireceğim ki içinden çıkamayacaklar... (Yeremya, Bap 11, 10-11)

Ataların Batıl Töresine-Dinine Uymamak:Onlara,"Allah'ın indirdiklerine uyun" denildiğinde,derler ki;"Hayır,biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. "Şayet şeytan, onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı (buna uyacaklar)? (Lokman Suresi, 21)TEVRAT:Sözlerimi dinlemek istemeyen atalarının fesatlarına döndüler ve başka ilahlara kulluk etmek için onların ardınca gittiler... İşte onlara bir kötülük getireceğim ki içinden çıkamayacaklar... (Yeremya, Bap 11, 10-11)

Öfkeyi Yenmek : Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever. (Ali İmran Suresi, 134)  İNCİL: Her tür acı söz, öfke, kızgınlık, gürültücülük, sövücülük ve bunların yanı sıra her tür kötülük üzerinizden gitsin. (Efesoslulara Mektup, Bap 4, 31) TEVRAT: Çabuk öfkelenen akılsızlık eder... (Süleyman'ın Meselleri, Bap 14, 17)

Öfkeyi Yenmek : Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever. (Ali İmran Suresi, 134) İNCİL: Her tür acı söz, öfke, kızgınlık, gürültücülük, sövücülük ve bunların yanı sıra her tür kötülük üzerinizden gitsin. (Efesoslulara Mektup, Bap 4, 31) TEVRAT: Çabuk öfkelenen akılsızlık eder... (Süleyman'ın Meselleri, Bap 14, 17)

Alçakgönüllülük : O Rahman (olan Allah)ın kulları, yeryüzü üzerinde alçakgönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman "Selam" derler. (Furkan Suresi, 63) İncil Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, sevgiyle birbirinize katlanın. (Efesoslulara Mektup, Bap 4, 2) Tevrat	 ...Rabbin hükümlerini yapmış olan dünyanın bütün alçakgönüllüleri, Rabbi arayın; salahı arayın, alçakgönüllülüğü arayın... (Tsefanya, Bap 2, 3)

Alçakgönüllülük : O Rahman (olan Allah)ın kulları, yeryüzü üzerinde alçakgönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman "Selam" derler. (Furkan Suresi, 63) İncil Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun, sevgiyle birbirinize katlanın. (Efesoslulara Mektup, Bap 4, 2) Tevrat ...Rabbin hükümlerini yapmış olan dünyanın bütün alçakgönüllüleri, Rabbi arayın; salahı arayın, alçakgönüllülüğü arayın... (Tsefanya, Bap 2, 3)

Yalan Söylememek: Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin. (Ahzab Suresi, 70) 	 İNCİL: Birbirinize yalan söylemeyin. (Koloselilere, Bap 3, 9) TEVRAT: Yalan haber taşımayacaksın, haksız şahit olmak için kötüye el vermeyeceksin. Kötülük için çokluğun peşinde olmayacaksın ve bir davada adaleti bozmak için çokluğun ardınca saparak söylemeyeceksin... (Çıkış, Bap 23, 1-2)

Jumma Mubarik to awl of u.

Costa Mesa Marriott joined other Marriotts at the Second Harvest Food Bank of Orange County to sort and box food for those in need! #community #CostaMesa

Costa Mesa Marriott joined other Marriotts at the Second Harvest Food Bank of Orange County to sort and box food for those in need!

Grinch, The Grinch

Pinterest
Search