Explore Kuniyoshi, Black Bear, and more!

Explore related topics

Yoshitsune, Shigetada, Benkei watching Kumagai and Atsumori duel.

Yoshitsune, Shigetada, Benkei watching Kumagai and Atsumori duel.

Kuniyoshi Project

The 108 Heroes of the Popular Suikoden: Chôkanko Chintatsu, Kyumonryô Shishin, Hakkwaja Yôshun and Jinkigunshi Shubu.

Tsûzoku Sangokushi no uchi: Ryû Gentoku Hokkai e kakomi otoku (A Popular Romance of the Three Kingdoms, 通俗三国志之内: 劉玄徳北海解圍) Kuniyoshi 1853

Tsûzoku Sangokushi no uchi: Ryû Gentoku Hokkai e kakomi otoku (A Popular Romance of the Three Kingdoms, 通俗三国志之内: 劉玄徳北海解圍) Kuniyoshi 1853

The battle of Rokuhara between the Taira and the Minamoto clans

The battle of Rokuhara between the Taira and the Minamoto clans

Soga Goro fighting his way toward Yoritomo (Right side)

Soga Goro fighting his way toward Yoritomo (Right side)

Karaki Masaemon fighting against opponents with spears.

Karaki Masaemon fighting against opponents with spears.

A blue-skinned Kaido-maru trying to attack Minamoto no Yorimitsu on a country road at night.

A blue-skinned Kaido-maru trying to attack Minamoto no Yorimitsu on a country road at night.

Sawamura Nosshi as Akiyo, Iwai Hanshirō as Miyaginogitsune and Bandō Mitsugorō.

Sawamura Nosshi as Akiyo, Iwai Hanshirō as Miyaginogitsune and Bandō Mitsugorō.

Shiri-tori-ne Nashi Kusagusa.

Shiri-tori-ne Nashi Kusagusa.

Kusunoki Sa-chujo Masatsura on rocky ledge with his men spying on Ashikaga's troops at foot of cliffs by bay.

Kusunoki Sa-chujo Masatsura on rocky ledge with his men spying on Ashikaga's troops at foot of cliffs by bay.

Yoshitsune, Ise-no-Saburo and retainers on ship

Yoshitsune, Ise-no-Saburo and retainers on ship

Soga Goro fighting his way toward Yoritomo.

Soga Goro fighting his way toward Yoritomo.

Pinterest
Search