Explore Soft Grunge, Quote Pictures and more!

Explore related topics

Spike and Buffy, this speech brought a tear to my eye when i saw it. its words in some variation that all women need to hear

Spike and Buffy, this speech brought a tear to my eye when i saw it. its words in some variation that all women need to hear

Hellboy: I wish I could do something about this. But I can't. But I can promise you two things. One: I'll always look this good. [Liz laughs] Hellboy: Two: I'll never give up on you... ever. Liz Sherman: I like that. Hellboy: Good.

Hellboy: I wish I could do something about this. But I can't. But I can promise you two things. One: I'll always look this good. [Liz laughs] Hellboy: Two: I'll never give up on you... ever. Liz Sherman: I like that. Hellboy: Good.

Thích một người căn bản không thể nào giấu được, tựa như mặt trời mọc mặt trời lặn, thủy triều lên rồi xuống, là một chuyện vô cùng tự nhiên, chỉ sợ cho dù bạn một mực muốn che giấu nhưng ánh mắt bạn nhìn người ấy từ lâu đã tố cáo bạn với thiên hạ, bạn thích người đó.  ● Nguồn:Weibo | Dịch: Jinie Lynk - Nanie's ● Des by #Pixà

Thích một người căn bản không thể nào giấu được, tựa như mặt trời mọc mặt trời lặn, thủy triều lên rồi xuống, là một chuyện vô cùng tự nhiên, chỉ sợ cho dù bạn một mực muốn che giấu nhưng ánh mắt bạn nhìn người ấy từ lâu đã tố cáo bạn với thiên hạ, bạn thích người đó. ● Nguồn:Weibo | Dịch: Jinie Lynk - Nanie's ● Des by #Pixà

#Typography đầu tiên làm bằng Pts :"> cảm thấy phấn khích :))

#Typography đầu tiên làm bằng Pts :"> cảm thấy phấn khích :))

Youth,Illustration,Memories,Friendship

Pinterest
Search