Explore Lỗ 3mm, Bristol 300gsm and more!

Explore related topics

Màu chủ đạo: màu trắng - Loại giấy: Bristol 300gsm - In offset 4 màu 2 mặt - Cán màng mờ 2 mặt - Đục lỗ: 3mm - Số lượng: 1,000 cái (10 hộp) - Đóng gói: 1 hộp = 100 cái

Màu chủ đạo: màu trắng - Loại giấy: Bristol 300gsm - In offset 4 màu 2 mặt - Cán màng mờ 2 mặt - Đục lỗ: 3mm - Số lượng: 1,000 cái (10 hộp) - Đóng gói: 1 hộp = 100 cái

Màu chủ đạo: màu trắng - Loại giấy: Bristol 300gsm - In offset 4 màu 2 mặt - Cán màng mờ 2 mặt - Đục lỗ: 3mm - Số lượng: 1,000 cái (10 hộp) - Đóng gói: 1 hộp = 100 cái

Màu chủ đạo: màu trắng - Loại giấy: Bristol 300gsm - In offset 4 màu 2 mặt - Cán màng mờ 2 mặt - Đục lỗ: 3mm - Số lượng: 1,000 cái (10 hộp) - Đóng gói: 1 hộp = 100 cái

Màu chủ đạo: màu trắng - Loại giấy: Bristol 300gsm - In offset 4 màu 2 mặt - Cán màng mờ 2 mặt - Đục lỗ: 3mm - Số lượng: 1,000 cái (10 hộp) - Đóng gói: 1 hộp = 100 cái

Màu chủ đạo: màu trắng - Loại giấy: Bristol 300gsm - In offset 4 màu 2 mặt - Cán màng mờ 2 mặt - Đục lỗ: 3mm - Số lượng: 1,000 cái (10 hộp) - Đóng gói: 1 hộp = 100 cái

Màu chủ đạo: màu trắng - Loại giấy: Bristol 300gsm - In offset 4 màu 2 mặt - Cán màng mờ 2 mặt - Đục lỗ: 3mm - Số lượng: 1,000 cái (10 hộp) - Đóng gói: 1 hộp = 100 cái

Màu chủ đạo: màu trắng - Loại giấy: Bristol 300gsm - In offset 4 màu 2 mặt - Cán màng mờ 2 mặt - Đục lỗ: 3mm - Số lượng: 1,000 cái (10 hộp) - Đóng gói: 1 hộp = 100 cái

Màu chủ đạo: màu trắng - màu đen - Loại giấy: Bristol 300gsm - In offset 4 màu 2 mặt - Cán màng mờ 2 mặt - Đục lỗ: 3mm - Số lượng: 1,000 cái (10 hộp) - Đóng gói: 1 hộp = 100 cái

Màu chủ đạo: màu trắng - màu đen - Loại giấy: Bristol 300gsm - In offset 4 màu 2 mặt - Cán màng mờ 2 mặt - Đục lỗ: 3mm - Số lượng: 1,000 cái (10 hộp) - Đóng gói: 1 hộp = 100 cái

Pinterest
Search