Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Basic Statistics, Press 2014 and more!

Basic statistics and pharmaceutical statistical applications / James E. De Muth 3rd ed. Boca Raton, FL. : CRC Press, 2014 [Octubre 2014] #novetatsfarmacia #CRAIUB

Efectes sobre la salut d'un concentrat de nutrients encapsulat d'una manera natural i consumit per l'home des de temps ancestrals : discurs de recepció de Jordi Salas-Salvadó com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques, llegit el dia 10 de febrer de 2014. Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, Secció de Ciències Biològiques, 2014. [Març 2014] #novetatsfarmacia #CRAIUB

Trypanosomes and trypanosomiasis / Stefan Magez, Magdalena Radwanska, editors. Wien : Springer, 2014. [Març 2014] #novetatsfarmacia #CRAIUB

Geología aplicada : mineralogía, petrografía, edafología e hidrología : compendio de las explicaciones efectuadas en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, desde el curso 1945-46 hasta el curso 1957-58. Tomo I / Luis Miravitlles Mille, Manuel Font-Altaba. : [S.n.], 1967. [Febrer 2014] #novetatsfarmacia #CRAIUB

Biotechnology : prospects and applications / R.K. Salar ... [et al.], editors New Delhi : Springer ; 2014 [Octubre 2014] #novetatsfarmacia #CRAIUB

Intercambio de iones : sus aplicaciones a las ciencias médicas y farmaceúticas / discurso leído por Luis Miravitlles Mille el en el acto de su recepción, el día 11 de diciembre de 1955 ; contestación del Ilmo. Sr. Dr. Benito Oliver Rodes, ámbos académicos electos de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Barcelona : [s.n.], 1955 (Barcelona : Gráf. Vidal). [Març 2014] #novetatsfarmacia #CRAIUB

Formulaire des principales specialitésde parfumerie et de pharmacie : recueil des principales formules des specialités françaises et anglaise / par René Cerbelaud. Paris : R. Cerbelaud, 1920 (Impr. H. Tessier). [Abril 2014] #novetatsfarmacia #CRAIUB

Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach / [edited by:] Joseph T. DiPiro ... [et al.] 9th ed. New York, NY. : McGraw-Hill Education, 2014 [Octubre 2014] #novetatsfarmacia #CRAIUB

Food protected designation of origin : methodologies and applications / Miguel de la Guardia and Ana Gonzálvez, [editors]. Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2013. [Febrer 2014] #novetatsfarmacia #CRAIUB

Disinfection, sterilization, and preservation / [edited by] Seymour S. Block. 4th ed. Philadelphia : Lea & Febiger, cop. 1991 [Gener 2014] #novetatsfarmacia #CRAIUB